Marita Ulvskogs dilemma

Den socialdemokratiska partistyrelsen vågade inte gå mot sin partiordförande, Göran Persson, och driva frågan om en mer individualiserad föräldraförsäkring. Trots att S-kvinnor, LO, HTF med flera under lång tid bildat opinion för en jämställd föräldraförsäkring - där islandsmodellen med en tredjedel till mamman, en tredjedel till pappan och en tredjedel som föräldrarna själva fördelar ansetts vara ett första steg.

"Jag hoppas att partistyrelsen förväntar sig ett nederlag i den här frågan på kongressen i höst. Annars vet jag inte vad jag ska tro", skriver bloggaren Gabriella på samlingsbloggen Rebella (Unga s-kvinnor).

Det är vi många som hoppas.
Turerna kring föräldraförsäkringen har minst sagt varit märkliga. Vid förra kongressen gick partiledningen, dvs familjeminister Berit Andnor och partiordförande Göran Persson, mot nederlag. I sista stund kastades förslaget om att tillsätta en utredning in - ett klassiskt trick för att skjuta upp ett beslut.

Andnor tillsatte en statlig utredning som under ledning av Karl-Petter Thorwaldsson skulle se över föräldraförsäkringen och komma med förslag om hur jämställdheten ska öka. Thorwaldsson har pekat på just behovet av att göra försäkringen mer individuell.
Socialdemokraterna tillsatte dessutom, för säkerhets skull, en egen intern utredning i frågan - ledd av Andnor själv. Vad den kommit fram till vet jag inte. Jag har bara hört att motsättningarna varit stora inom gruppen. Jämställdhetsminister Jens Orback har stått på ena sidan, familjeminister Berit Andnor på den andra.
Och nu har partistyrelsen tagit sitt beslut.

"Hur tror de att det känns för alla oss kvinnor och män, mer kvinnor än män, unga som gamla, mer unga än gamla som har sett detta som den nästa stora jämställdhetsreformen? Hur ska man kunna vara aktiv i ett parti som uppenbarligen tycker det är okej att staten subventionerar ett fortsatt icke jämställt förhållande mellan könen?", fortsätter Gabriella.

Det lär bli strid på kongressen i höst. Måtte Gabriella få rätt.

När nu partisekreterare Marita Ulvskog i lojalitet med partiledningen måste försvara det konservativa partistyrelsebeslutet blir problemet med hennes Feministas uppenbart. Hur ska detta tjej-nätverk någonsin bli trovärdigt när det inte kan driva en av vår tids mest heta jämställdhetsfrågor - en individuell föräldraförsäkring?
Lägg ner!

Kommentarer

hits