Ska kyrkan äntligen välsigna homosexuella?

Nu inom kort väntas kyrkomötet - Svenska kyrkans riksdag - ta beslut om en särskild välsignelseritual för homosexuella par som ingått partnerskap.
Det är en bra markering mot de homofoba inom kristenheten.
Ändå är det tragiskt att kyrkan fortfarande väljer att skilja på heterosexuellas äktenskap och homosexuellas.
Samhället måste snarast införa en könsneutral äktenskapslagstiftning - då kan inte kyrkan göra skillnad om den vill behålla vigselrätten.

Den kristna socialdemokraten Marta Axner bloggar flitigt från kyrkomötet.
Ärkebiskop K G Hammar har tydligen tappat rösten och kan inte yttra sig. Åtminstone kunde han det inte i går, enligt Axner. Så snopet. Han som drivit frågan om de homosexuellas rätt. Och så är det hans sista kyrkomöte som ärkebiskop.


Kommentarer

hits