Nej till Nato

Jag fick ett mejl från Gertie i Södertälje.
"Helle Klein!
Nu behövs det någon som reagerar så att det syns och hörs!!!
Några människor har träffats och blivit bundis vid brasan i Åre och plötsligt verkar det som om
det var den naturligaste sak i världen att Sverige skall gå med i NATO!"
, skriver Gertie.
Mejlet avslutas med uppmaningen:
"Låt oss inte sugas in i NATO - åtminstone inte utan att veta vad vi gör!
PS. Jag är inte amerikahatare, men jag oroar mig verkligen för den fundamentalism som styr nu!"
Jag delar helt Gerties synpunkter. Vi skrev inför Åre-mötet på ledarplats: Nej till Nato.
Glädjande nog är medlemmarna i det socialdemokratiska partiet lika förvissade om att Sverige inte har i Nato att göra. I dag presenteras förslaget till nytt socialdemokratiskt internationellt program.
Jag har läst det. "Sverige bör inte ansöka om medlemskap i Nato, då ett medlemskap inte skulle öka vår säkerhet", står det.
Sen vore det bra om skrivningarna om EU:s krishantering blev tydligare. EU behöver utveckla en gemensam säkerhetspolitik och utveckla sin förmåga till fredsbevarande operationer. Men dessa krishanterings-insatser måste ske med tydligt FN-mandat.
Risken är annars att den internationella rättsordningen faller samman i anarki. USA:s obstruktioner mot FN är illa nog.Kommentarer

hits