EU och kemikaliekriget

Aftonbladets ledarsida har många gånger skrivit om det viktiga arbetet inom EU med ett nytt kemikaliedirektiv - REACH. Margot Wallström lyckades som miljökommissionär komma långt i detta arbete trots kemilobbyns hårda krigföring mot direktivet.
Nu har emellertid kommissionens tjänstemän lagt ett förslag som totalt skulle omintetgöra REACH-direktivets styrka. Det är hög tid att svenska regeringen med statsminister Göran Persson i spetsen ryter till och markerar att så här får det inte gå till.
Läs Aftonbladets ledare.


Kommentarer

hits