Debatten tar fart

Vårt utspel på Aftonbladets kultursidor om sexismen och hatbreven som drabbar kvinnor i offentligheten har satt fart på debatten. Uppmuntrande tillrop från både män och kvinnor strömmar in via mejlen, telefonen ringer. Ja till och med konkurrenten PM Nilsson på Expressen tar upp frågan och ger sitt eldunderstöd.
Måtte han och den tidning han företräder tänka till nästa gång de vill kalla debattörer för fascister och antisemiter så fort dessa inte delar Expressens åsikter om världen.

Kommentarer

hits