Det förråade offentliga samtalet

Jag inledde häromdagen en diskussion om samtalskulturen i blogg-världen (se under kategorin Nät- och bloggvärlden). Många har hört av sig via mejl. Det är framförallt kvinnor som störs över att en del av nätkulturen är väldigt grabbig och rå. Jag håller med dem.
Tror tyvärr att det offentliga samtalet i allmänhet håller på att förråas - det gäller tidningar, tv och radio lika väl som nätet. Mejlkulturen uppbådar uppenbarligen de allra sämsta sidorna hos människor.
Jag och två kvinnliga kollegor på Aftonbladet har under en längre tid diskuterat det faktum att vi utsätts för betydligt grövre påhopp än våra manliga kollegor.
I morgon skriver vi stort om detta på Aftonbladets kultursidor.

Kommentarer

hits