Lämna idrottsfrågorna, Ringholm

Skatteverket har granskat fotbollsklubben Enskede IK där idrottsminister Bosse Ringholm varit ordförande i 14 år.
Klubben har undanhållit nära en miljon från beskattning genom att lämna oriktiga uppgifter och bristfälliga redovisningar av reseersättningar och sponsorintäkter.
Bosse Ringholm svär sig fri från att ha känt till sjabblet.
Det är inte trovärdigt eftersom misstankar och kritik framkommit sedan något år.
Ringholm borde redan då för ett år sedan tillsatt en fristående revisor som fått granska slarvet eller den "kreativa bokföringen". Det gjorde han inte.
Idrottsminister Ringholm borde nu tillsätta en översyn av hur Idrottssverige sköter sin ekonomi och om regelverket för ideella föreningar är möjligt att leva lagligt med.
Sen borde Ringholm lämna över idrottsfrågorna till någon annan i regeringen eftersom han inte längre framstår som ett bra föredöme för Idrottssverige.


Kommentarer

hits