SSU tappar medlemmar

Det socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU, förlorar nästan en tredjedel av sin medlemskår. Efter en tids debatt om eventuellt fusk i medlemsregistren bestämde sig SSU:s ledning för att skicka ut ett brev till alla medlemmar med frågan om man vill kvarstå som medlem.
Jag själv hör till dem som fick ett sådant brev. I min ungdom på 1980-talet gick jag med i SSU Frihet i Lund. Har inte betalat någon medlemsavgift under de senaste femton åren. Ändå visade det sig att jag var medlem. Nu i Stockholms stad där jag aldrig har varit aktiv.
Att det finns märkligheter i medlemsregistren är ingen nyhet. För några år sedan var det det moderata ungdomsförbundet som avslöjades ha konstiga medlemmar i sitt register. Även vänsterns ungdomsförbund har klara problem med sin medlemsredovisning. Det är bra att SSU nu gör en genomgripande revision.
Jag tror det mesta handlar om slarv och kanske om ett ointresse för själva medlemskapet. Formen för samhällets pengastöd till ungdomsförbunden bör dock ses över.
Det bekymmersamma med SSU:s dramatiska medlemstapp är att det bekräftar bilden av att dagens ungdomar inte väljer partipolitiken för sitt samhällsengagemang. På sikt hotar det vårt partisystem och den parlamentariska demokratin.

Kommentarer

hits