Visst kan vi göra oss av med kärnkraften

Svenska Naturskyddsföreningen presenterade i fredags en intressant rapport. Föreningen har frågat energisektorns branschorganisationer om den förnyelsebara energins potential. Branschen själv räknar med att redan till år 2020 kan förnybar energi i kombination med energieffektivisering ersätta all kärnkraft och nästan all användning av fossila bränslen inom industri, service och bostäder.

"Regeringen måste göra upp med den politiska schizofreni man i dag ägnar sig åt. Att exempelvis hävda att Sverige ska göra sig oberoende av fossila bränslen, och samtidigt skapa en gräddfil för ökad fossilgasanvändning i Sverige genom att föreslå att gaseldade kraftverk ska undantas från koldioxidskatt ger mycket motstridiga signaler", säger Svante Axelsson, generalsekreterare i SNF.

SNF har också gjort en SIFO som visar att det finns ett brett folkligt stöd för att ställa om energisamhället och lämna kärnkrafts- och oljesamhället.

Läs gärna den kunnige energiexperten Hans Nilssons blogg i ämnet.

Kommentarer

hits