Trots allt en kemikalielag

EU gav klartecken för den nya lag som ska få ordning på alla okända kemikalier. Nu går det inte längre att stoppa Reach-systemet. Bevisbördan flyttas från myndigheter till företag. De 30 000 kemiska ämnena runt omkring oss kommer äntligen att registreras.
Kompromissen har många brister. Miljörörelsens kritik mot dagens kompromiss har goda grunder. Bristerna bör ändå inte skymma en viktig framgång för svenskt miljöarbete.
Här kan du läsa vår ledarkommentar.

Kommentarer

hits