När sidan inte räcker till

En fördel med att ha en blogg utöver det ordinarie skrivandet i papperstidningen är att det plötsligt går att publicera texter som vi inte har plats för på sidan 2 i tidningen.
Särskilt när det händer mycket.
I dag handlar huvudledaren om det stundande FN-toppmötet och krönikan är en rapport från ett progressivt möte i Milano.
I fredags skrev jag dock en huvudledare som kunde ha gått i dag om vi inte bestämde att det var viktigare med FN-mötet. Nu kan jag publicera den här i stället och då med länkar till de källor jag använder.
Bra va!?

Familjen blir en valfråga

"Socialdemokraterna bör driva en mer jämställd föräldraförsäkring"

"Familjepolitiken kan komma att spela en avgörande betydelse i valet nästa år", skriver familjeministern Berit Andnor i sin blogg.
Det har ministern rätt i. Kristdemokraterna ligger nära fyra-procentspärren i opinionsmätningarna och har behov av att profilera sig. Det blir främst på familjepolitikens område med förslaget om vårdnadsbidrag.
De moderata kommunpolitikerna Mats Gerdau och Maria Stockhaus uppmanar i en debattartikel i Svenska Dagbladet föräldrar att stanna hemma med sina barn och få ersättning av kommunen. De borgerligt styrda Nacka och Sollentuna tänker tillåta att en förälder ansöker om att bli auktoriserad som privat familjedaghem. Man anlitar alltså sig själv som daghem för sitt barn och kan ta emot barnomsorgschecken från kommunen.
Det är ett raffinerat sätt att införa vårdnadsbidrag. Lika unket är det dock ur ett jämställdhetsperspektiv.
Och så håller ett nytt feministiskt parti dessutom på att bildas.
Så nog lär jämställdheten och familjepolitiken bli stora frågor i den kommande valrörelsen.
Socialdemokraterna värnar föräldraförsäkringen och höjer taket. Höjt barnbidrag, bostadsbidrag för barnfamiljer samt flerbarnstillägg bidrar till en kraftfull och bra familjepolitik.
Tyvärr har socialdemokratin hittills valt en defensiv hållning när det gäller att utveckla föräldraförsäkringen i mer jämställd riktning. Trots att den interna opinionen (S-kvinnor och LO) inom arbetarrörelsen starkt förespråkar en individualiserad föräldraförsäkring har partiet valt att inte göra något.
"Vi väljer... att i första hand fokusera på åtgärder för att stärka kvinnans ställning på arbetsmarknaden", skriver Andnor.
Det är en obegriplig hållning. Alla vet att det ojämlika arbetslivet där kvinnor fortfarande betalas sämre än männen hör samman med ojämlikheten inom familjen där kvinnan får ta det största ansvaret för hem och barn.
Genom att bryta förlegade patriarkala mönster inom familjen kan vi få ett jämställt förhållande mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden.
Lyckligtvis hänvisar Andnor till den pågående föräldraförsäkringutredningen och låter oss förstå att partiledningen kan komma att ändra inställning.
På torsdag ska Karl-Petter Thorwaldsson presentera sin utredning. Förhoppningsvis pekar han där på vikten av att både kvinnor och män tar sin del av föräldraansvaret - för barnens skull men också för samhällets och jämställdhetens. Den isländska modellen där pappan tar en tredjedel, mamman en tredjedel av ledigheten och sen fördelar föräldrarna den sista tredjedelen som de vill är ett utmärkt första steg.
Måtte detta bli socialdemokratins offensiva svar på högeralliansens bakåtsträvande familjepolitik.
HKKommentarer

hits