Carl Bennets spännande projekt

En av näringslivets mest intressanta direktörer ringde. Han heter Carl Bennet och hör till de företagsledare som vill satsa på Sverige. Hans kritik mot den kortsiktiga kvartalskapitalismen är mycket angelägen.
I morgon bitti presenterar han ett spännande forskningsprojekt. Företrädare för näringslivet, fackföreningsrörelsen, vetenskapen och Afa och Alecta ska under ledning av Bennet komma åt problemet med den höga sjukfrånvaron. Fokus ligger dock på de företag som har låga sjuktal bland sina anställda. Studien kommer att handla om så kallade "friskfaktorer".
Jag tänker absolut gå på presskonferensen. Frågan om hur vi ska skapa ett "friskare arbetsliv" hör till vår tids stora framtidsutmaningar.

Kommentarer

hits