Kämpa för bättre kemikalielag

I nästa vecka ska EU besluta om ny kemikalielag - REACH.
Aftonbladets ledarsida har länge krävt att Sverige tydligt måste driva kemikaliefrågan och se till att lagen inte blir så urvattnad som kemilobbyn håller på att få den till.
Greenpeace har i dag skickat ett brev till statsminister Göran Persson där de kräver att de nordiska statsministrarna borde göra en gemensam insats för att stärka REACH.

"Den insats som de nordiska statsministrarna hittills har gjort när det gäller EU:s nya kemikalielagstiftning, REACH, har i stort sett varit osynlig utanför Norden. Fram till det avgörande rådsmötet den 13:e december behövs det nu en kraftfull insats från de nordiska länderna, om REACH ska räddas från de tyska sabotageförsöken", skriver Greenpeace.

Du kan läsa mer om kemikaliestriden i EU på Aftonbladets ledarsida i morgon.

Kommentarer

Postat av: mikael

AGERA!!!!
Här kan man verkligen tala om cancer framkallande gifter?
100 000-tals svenskar arbetar varje år med sina fritidsbåtar, genom att slipa bort båtbottenfärg utan skyddskläder och andningsskydd.

Dagens Nyheter skrev i en artikel \"Giftfria båtfärger inte ofarliga\"
05-04-30 om de farliga ämnen som påverkar människor och natur vid slipning
av båtbottnar.

Professor i arbetsmiljötoxikologi Gunnar Johansson vid Karolinska
Institutet säger i artikeln.

\"Det är inte bara vattenmiljön som blir förstörd av båtbottenfärgerna.
Båtägare och andra som vistas vid båtklubbarna utsätter sig för stora
hälsorisker när de slipar bort färgen och målar om båtarna\".

Hur många skadas och får sjukdommar p g a arbeten med fritidsbåtar?

Vad kostar det sjukvården och samhället ?

Angelägna frågor som politiker borde ta upp.


Vi har ju en debatt om EU:s kemikalielagstiftning just nu. Media tar upp en
massa olika fall där negativ miljöpåverkan förekommer och myndigheter
ingriper, tex bilskrotar.

Varför fokuserar man inte på de verkligt farliga kemikalie utsläppen som
påverkar miljön och människor?

Det är politikers ansvar att ta upp den här frågan speciellt när det finns
vetenskaplig kunskap och dokumentation kring den här frågan.

2005-dec-09 @ 14:23:10
hits