Värna rättssäkerheten

Kriget mot terrorismen går alltför ofta över i brott mot demokratiskt grundläggande principer som rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Inom EU förbereds nu en handlingsplan mot terrorbrott. Det ska behandlas på toppmötet i nästa vecka.
Svenska regeringen har under ledning av justitieminister Thomas Bodström varit pådrivande i utvecklingen mot att EU ska kunna övervaka vår mejl- och sms-kommunikation. Aftonbladets ledarsida har vid flera tillfällen påtalat riskerna med dessa förslag. Senast skrev min kollega Mats Engström en krönika om detta.
Europaparlamentet har i dag avvisat förslaget att lagra trafikdata från sms och mejl. Det är bra.
Den svenska regeringen har valt att inte presentera handlingsplanen mot terrorbrotten på sin hemsida. Varför då? Medborgarna måste kunna få läsa och samtala om förslagen innan de blir verklighet.
"Det finns en konflikt mellan brottsbekämpning och personlig integritet, svåra avvägningar som måste göras. Därför är det extra viktigt att hinna diskutera nya långtgående förslag", skriver Mats Engström.

Kommentarer

hits