Var blev storstadssatsningen av?

I dag uppmanar Aftonbladets ledare regeringen att satsa på integrationspolitiken och investera mot utanförskapet.

"Att bryta utanförskapet är en av mandatperiodens två "allt annat överskuggande arbetsuppgifter", förklarade Göran Persson hösten 2002. Alltför lite har hänt. Utredningar om den första tiden i Sverige och om undervisningen i svenska har malts sönder i regeringskansliets kvarnar.
Nu brådskar den samlade integrationspoli tik som rege ringen har lovat"
, skriver vi på ledarplats.

Integrationsminister Jens Orback väntas snart presentera förslag på detta område. Nu gäller det att finansminister Pär Nuder ger rejält med pengar. Med tanke på riksgäldskontorets rapport om rejäla överskott i statens finanser borde det inte vara svårt.
Göran Persson har i intervjuer antytt att han gärna skulle se en ny storstadssatsning. Det vore bra om det blev så i verkligheten.

"Förväntningarna är höga. Göran Persson och Pär Nuder måste visa att utspelen om bättre integration är mer än ord. Annars krattar de manegen för folkpartiets valrörelse", avslutar ledaren.

Kommentarer

hits