Carlsson - en tolk?

Före detta (skandalomsusade) agenten Anders Carlsson - numera ordförande i Västerås SK - hjälper Kentaro Group i förhandlingarna med de svenska TV-kanalerna. Carlsson är gammal vän med Philip Huber (som kontrollerar Kentaro Group) och fungerar nu som någon form av rådgivare till denne (oklart exakt vad han gör).
Carlsson har avvecklat sin agentverksamhet för att få vara fotbollsordförande (en förutsättning enligt regelverket) men hjälper alltså Kentaro vid sidan om.

Ringde upp Svenska Fotbollförbundets chefsjurist Krister Malmsten för att höra vad han tycker om att en ordförande i en svensk fotbollsklubb hjälper ett agentföretag i förhandlingarna om fotbollens TV-rättigheter:
- Fråga Lars-Åke Lagrell vad han anser om det.
* Rent generellt, kan en ordförande ha ett sådant uppdrag?
- Jag har inga kommentarer utan hänvisar till Lars-Åke Lagrell.

Ringde följaktligen upp ordförande Lagrell och ställde samma fråga:
- Som jag förstått det hjälper han Huber som en gammal kompis och det har jag ingen anledning att ha synpunkter på. Hade Carlsson agerat självständigt och haft ekonomiska intressen skulle vi kanske fått fundera mer på det.
* Är Carlsson i en gråzon?
- Nej, det tycker jag inte. Men jag vet ju inte exakt vilken roll han har. Men som jag uppfattat det, att han hjälper en gammal vän, ser jag inga problem med. Huber är ju till exempel inte så duktig på svenska språket.
* Kommer ni att titta närmare på det här?
- Nej, däremot är vi observanta. Blir det ett problem måste vi ta upp det.

hits