Pastor Green engagerar

Oj vilken debatt det blev i bloggen. Ämnet pastor Green och hetsen mot homosexuella engagerar verkligen.
Jag kan omöjligen publicera alla inlägg - det tar helt enkelt för mycket tid att gå igenom alla. De allra flesta (utom rent opublicerbara) har i alla fall fram till nu blivit publicerade.
I kväll ska jag ägna mig åt annat än att läsa kommentarer.
Men först några reflexioner. En del läsare undrar hur jag som journalist kan förorda att pastor Green borde ha fällts - ska inte jag i alla lägen försvara yttrandefriheten?
Jo, jag försvarar yttrandefriheten men vår lagstiftning begränsar yttrandefriheten i ett specifikt fall - nämligen hets mot folkgrupp och sedan några år tillbaka räknas gruppen homosexuella in. Hets mot homosexuella är alltså brottsligt. Yttrandefriheten har sina begränsningar, något som även journalister får finna sig i.
Detta är för övrigt något som Högsta Domstolen slår fast i sin dom. Ja, domen säger till och med att pastor Greens predikan kan fällas för hets mot folkgrupp utan att det krockar med svensk yttrandefrihets- eller religionsfrihetslagstiftning.
Däremot tror HD att en sådan fällande dom inte skulle hålla i Europadomstolen, där europakonventionen värnar yttrande- och religionsfriheten utom i fallet "hate speech". Pastorns predikan skulle då inte betecknas som "hate speech" i Europadomstolen, tror HD.
Det är förstås en tolkningsfråga och tyvärr prövas nu aldrig Åke Greens predikan i Europadomstolen.
Sen till er som försöker hävda att pastor Green inte talat om de homosexuella men om homosexualiteten. Den synpunkten förstår jag faktiskt inte. Det är ju oerhört kränkande och en von oben-attityd att hävda att din sexuella läggning är en abnormitet, en cancersvulst i samhällskroppen, men du är ändå älskad av Gud för Gud älskar syndaren men hatar synden.
Pastor Greens predikan är både dålig teologi och ett spridande av förfärliga fördomar.
Tack och lov tar många inom kyrkan avstånd från den sortens stolligheter.
Kommentarer

Postat av: stefan peterson

Du som journalist borde alltid värna om yttrandefriheten, även om lagstiftaren tycker annat.
Yttrandefrihet innbär just det:
Att man får tänka och säga
"alla sorter stolligheter"
det är upp till alla andra att argumentera emot
att beskriva en företeelse kan ju knappast vara kränkande så länge man inte angriper pesonen ifråga.

2005-nov-29 @ 18:34:26
Postat av: Rationell

Behövs hets mot folkgrupp verkligen? Mycket tveksam lag tycker jag. Uppvigling till brott är redan förbjudet, men att begränsa yttrandefriheten på basis av att en eller annan grupp känner sig "kränkt" är oerhört tvivelaktigt. Dessutom riskerar forskning på gruppskillnader och deras biologiska grund att drabbas. Vissa finner ju fakta "kränkande" numer!

2005-nov-29 @ 20:07:57
Postat av: Johan E

Svar till stefan peterson och Rationell. Era inlägg är cancersvulster på samhällskroppen (notera att jag inte säger att ni är det, utan att era inlägg är det). Jag tycker att stefan skall lära sig läsa. Helle Klein förklarar ju att hon är för yttrandefrihet men att det enligt svensk lag finns begränsningar i yttrandefriheten, och att HD faktiskt finner att Green har trampat över denna gräns, men att Europadomstolen antagligen inte skulle hålla med om detta (fast det är bara vad de tror eller anar). Så varför kommer du dragandes med samma gamla argument som alla andra inkompetenta inlägg i denna debatten? Det är alltså inte bara stolligheter som uttrycks i Greens predikan utan djupt kränkande formuleringar. Och vad vet ni (stefan peterson och Rationell) om vad som är kränkande för homosexuella eller andra grupper - ingenting, för ni tillhör inte någon minoritet och har aldrig blivit riktigt kränkta, utan tillhör bara den skara dumsvenskar som tror att ni har det så jobbigt i livet, medan ni i själva verket har det så fantastiskt bra utan att förstå det själva. Utan att det skall bli missförstått så är jag varken homosexuell eller invandrare (vilket nån inskränkt svensk antagligen skulle ha hävdat annars). Jag är bara någon som hoppas att fler tänker och känner lite djupare. Det gör faktiskt inte ont att göra det! Till Rationell vill jag tillägga att det egentligen inte finns nån "fakta", utan alla data som tas fram tolkas genom datainsamlarens/tolkarens "ögon". Jag har sysslat med naturvetenskaplig forskning i 14 år, och vetenskapen tar egentligen inte fram fakta (det är ett missförstånd från allmänhetens sida), utan sannolikheten av olika mönster, fenomen eller skeenden. Verklig fakta existerar egentligen inte, så att tala om det i ett psykologiskt sammanhang och människors upplevelser av något (vilket frågan om kränkning är) är oerhört obildat. Och vad menar du med att forskningen på gruppskillnader och deras biologiska grund kommer att drabbas? Biologiskt sett så skiljer sig ju olika grupper av människor väldigt lite, t.ex. olika raser skiljer sig inte åt speciellt mycket genetiskt, och inte ens mellan människor och schimpanser skiljer sig DNA mer än bara ett par procent. Och mig veterligt kan man inte urskilja grupperna "homosexuella" eller "heterosexuella" biologiskt sett. De största skillnaderna mellan olika grupper ligger på det kulturella planet, men deep down är våra behov ändå de samma. Egentligen känns det förlegat att behöva dela in människor i olika grupper, men vi är inte där ännu i vår sociala, mentala och emotionella utveckling när vi kan sudda ut gränserna mellan "vi" och "dom". Tills dess behövs lagen om hets mot folkgrupp, där homosexuella är en av många utsatta grupper.

2005-nov-30 @ 09:43:31
hits