LO engagerar sig i Mellanöstern

Israeliska ambassaden deklarerade i måndags att man förutsatte att biståndsminister Carin Jämtins uttalande om muren var "privata åsikter". Jämtin vidhöll dock sin kritik och har nu fått stöd av utrikesminister Laila Freivalds. Det är bra.
I dag ska frågan tas upp vid ett sedan tidigare avtalat möte mellan svenska UD och israeliska UD.
Jag läser på LO:s hemsida att svensk fackföreningsrörelse bjudit in palestinska och israeliska facken till gemensamt möte i september.
"Det finns bara förlorare i en fortsatt hård israelisk ockupationspolitik. Det gäller inte minst alla löntagare i regionen, som är helt beroende av att ekonomin fungerar och att det finns jobb", säger LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin.
Israel har stängt gränsen för passage i båda riktningarna på Västbanken, vilket innebär att även de fackliga kontakterna har upphört mellan palestinska PGFTU och israeliska Histadrut.
Under många år hade de två organisationerna ett nära samarbete. Det var när Israel fortfarande var en självklar arbetsmarknad för tiotusentals palestinier och de två grannländernas ekonomier var sammanflätade. På grund av muren och den hårda ockupationspolitiken har detta utbyte nästan upphört.
Arbetslösheten är i dag skyhög bland palestinierna. Även den israeliska ekonomin drabbas av den rådande konflikten
"Israels ockupation måste upphöra. Man måste avbryta murbygget och lämna alla bosättningar på palestinskt område. Det är självklara krav som måste uppfyllas för att fredsprocessen ska bli trovärdig", fortsätter Lundy-Wedin.
Det är jättebra att ledande företrädare för svensk fackföreningsrörelse driver opinion för en rättvis fred i Mellanöstern.
Jag ser fram emot det fackliga Stockholmsmötet i höst.Kommentarer

hits