Aftonbladet Shopping - hjälp och information
Så hittar du det du söker | Om butikerna | Lagar och regler som gäller vid nätshopping Vanliga frågor och svar

Lagar och regler som gäller vid nätshopping
På den här sidan har vi samlat viktig information för dig som elektronisk konsument. Det kan tyckas tidskrävande och krångligt att sätta sig in i alla lagar och regler. Därför har vi listat de viktigaste konsumentlagarna åt dig. Nedan följer en länklista där du hittar mer fakta och djupare information om det mesta som är värt att veta innan du börjar göra dina inköp på Internet.

De viktigaste konsumentlagarna
Distansavtalslagen är en ny lag som ger konsumenterna bättre skydd vid Internethandel. Den fastställer bland annat nätbutikernas skyldigheter i samband med marknadsföring, leverans och returnering av varor. Enligt lagen måste företagen alltid informera om sina varors pris inklusive skatter, avgifter och leveranskostnader. Vidare har butiken skyldighet att inom 30 dagar leverera leverera en vara du beställt. Du har också rätt att returnera en vara och få pengarna tillbaka om du ångrar ditt köp inom 14 dagar efter du fått den levererad.

Marknadsföringslagen Reklamens påståenden och löften ska vara sanna, och det måste företagen kunna styrka. Vilseledande eller på annat sätt otillbörlig reklam kan förbjudas. I viss reklam måste särskilt viktiga uppgifter finnas med.

Avtalsvillkorslagen Det är förbjudet att använda avtalsvillkor som ensidigt gynnar säljaren på konsumentens bekostnad. Det kan t ex gälla oskäliga villkor i köpe- och uthyrningskontrakt, eller i garantier och beställningssedlar.

Produktsäkerhetslagen ska skydda konsumenterna från varor och tjänster som kan vålla skada. Farliga varor kan förbjudas. Säljaren ska lämna den information som behövs för att förebygga skada. I vissa fall kan företag tvingas ta tillbaka en farlig vara och ge köparna pengarna åter.

Konsumentköplagen gäller när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Den ger dig rättigheter bl a vid fel på varan och vid försenad leverans.

Konsumentkreditlagen ska garantera att konsumenten får veta vad det i praktiken kostar att handla på kredit genom banklån, avbetalningsköp eller kontokrediter etc. Olika former av krediter ska kunna jämföras med varandra - och med kontantbetalning.

Konsumenttjänstlagen gäller när du som konsument låter en näringsidkare utföra ett arbete på något som du äger. Lagen är ditt skydd vid t ex reparationer, arbeten på fastighet och vid förvaring.

Konsumentförsäkringslagen gäller skadeförsäkringar. Lagen har regler för information, premiebetalning, skadereglering och för hur försäkringar förnyas. Prisinformationslagen ställer krav på att vi som konsumenter ska få tydlig och korrekt prisinformation om varor och tjänster i till exempel skyltfönster och nätbutiker.

Prisinformationslagen Prissättningen är fri men prisuppgift ska finnas. En handlare får vara precis hur dyr han/hon vill. Du som kund styr marknaden genom att välja det mest prisvärda alternativet. Men det finns lag på att priset ska sättas ut på varor och tjänster som säljs eller marknadsförs direkt till dig som konsument. Lagen säger: Varor som visas upp skall ha prislapp, momsen skall vara inräknad. Alla kostnader som tillkommer, som porto och fakturering, skall anges. Om varan består av flera delar ska även det anges.

Länkar till nyttiga tips- och infosidor

Betalningssätt
Här listar vi de vanligaste sätten att betala en vara som beställts över Internet. Ta för vana att alltid kontrollera vilka betalningssätt den butik du valt erbjuder kunderna att välja mellan.
Läs mer här om betalningssätt

Leveranssätt
Det finns även ett antal olika leveranssätt som butikerna kan använda sig av för att du ska få din vara. Vi har listat de vanliga leveranssätten.
Läs mer här om leveranssätt

Konsumentverket - KO
KO är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. De arbetar främst med varors säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan, konsumenträtt, hushållsekonomi, priser, krediter och försäkringar.

Hos KO hittar du mängder av lagar och information om konsumenträtt och handel över Internet.
Konsumentverket - läs mer här

Se även de nordiska konsumentombudsmännens gemensamma ståndpunkt om handel och marknadsföring på Internet.
Läs mer här

Missa inte listan över saker att tänka på vid Internethandel.
Läs mer här

Råd & Rön
Råd & Rön ges ut av Konsumentverket, och i deras faktabank får du goda råd och viktiga fakta som gör det lättare för dig som konsument.
Läs mer här

Läs den värdefulla texten Fynd och fallgropar på Internet
Läs mer här

Se även reportaget om Scansafe-logotypen - en ny märkning som vi kan få se på "pålitliga nätbutiker" framöver.


I Råd & Röns Symbolguide finns många märkningar och symboler som du känner till - och säkert flera du inte sett förut. Passa på att testa dig själv: Hur många symboler känner du igen?
Läs mer här

Ett riktigt guldkorn är Råd & Röns Svar-på-tal, den perfekta lathunden att ta till när försäljaren trilskas.
Läs mer här

Allmänna reklamationsnämnden - ARN En statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister. Lär dig när det är värt att klaga, sök i databasen hur tidigare beslut fallit. Läs hur du gör för att klaga och hämta din blankett direkt hos ARN.

Vår Bostad Vår Bostad har gjort ett reportage om hur du klagar om du känner dig orättvist behandlat. Det gäller allt här i livet - från vården på BB till bemötandet på begravningsbyrån.

Branschföreningen för innehålls- och tjänsteleverantörer på onlinemarknaden i Sverige - BitoS BitoS är en aktiv organisation bestående av små och stora företag som syftar till att som branchorganisation vara med och påverka i arbetet för att skapa rättsliga regler, etiska normer, motiverade standards och även i övrigt verka för en fungerande onlinemiljö.

Personuppgiftslagen - PUL Personuppgiftslagens syfte är att skydda människor mot kränkning av den personliga integriteten genom behandling av personuppgifter.

På Press.nu kan du få ytterligare information om PUL och dess tillämpningar.
Läs mer här