Aftonbladet   ANNONS

Våren 1997


 


Hitta rätt bland bästa avdragen
Aftonbladet hjälper dig att deklarera

Advokatkostnad
Dagbarn
AVDRAGSGILLT
Dagbarnvårdare kan dra av för leksaker och blöjor.
Advokatkostnader och rättegångskostnader kan vara avdragsgilla om de varit nödvändiga för att man ska få en inkomst som man deklarerar för.
  Det gäller exempelvis om man varit tvungen att få hjälp av en advokat för att få ut sin lön eller om man varit tvungen att förhandla med sin arbetsgivare för att få rätt till ett avgångsvederlag vid uppsägning.

A-kasseavgift
A-kasseavgiften i fackföreningsavgiften är avdragsgill. Även de som inte är med i facket utan bara i a-kassan kan dra av avgiften.
  Hur hög a-kasseavgiften är för just ditt fackförbund kan du se i sammanställningen som du hittar här.

Allmänna avdrag
Görs under rubriken längst ner på första sidan av deklarationsblanketten. Här får du göra avdrag för pensionsförsäkring och periodiskt understöd.

Anställningsintervju
Om ett företag betalar resan för att du ska komma och diskutera ett nytt jobb behöver du inte skatta för förmånen.

Ansvarsförsäkring
Riskerar du att få betala skadestånd i ditt arbete kan du teckna en särskild ansvarsförsäkring. Det gäller exempelvis läkare, advokater, terapeuter och revisorer. Premien är avdragsgill.

Arbetskläder
Om arbetsgivaren inte har betalat arbetskläderna eller skyddsutrustningen (hjälm, specialskor med mera) får man dra av kostnaden. Men kläderna ska inte gå att använda privat. Fria kläder och fri uniform är skattefria.

Arbetsrum
Det är mycket svårt att få igenom avdrag för arbetsrum i den egna bostaden. En förutsättning är att arbetsgivaren inte håller dig med arbetsrum. Dessutom krävs att du har behov av ett speciellt rum för att kunna utföra arbetet, att rummet är avskilt, att det inte går att använda till något annat än att arbeta i och kanske också att du har skaffat dig en extra stor bostad för att få plats med ett arbetsrum.
  Om du arbetar mer än halvtid hemma (800 timmar under året) finns dock ett schablonavdrag: 2 000 kr för villa, 4 000 för lägenheten. Ta gärna ett foto på rummet. Det kan du visa upp om deklarationsgranskaren ifrågasätter avdraget.
  

Bandspelare
Lärare som använder bandspelare, grammofon eller cd-spelare i sin undervisning (eller för att förbereda undervisningen hemma) kan dra av för kostnaden. Även bandinspelningar, cd och skivor kan godkännas.

Bil i tjänsten
Använder du din egen bil i tjänsten, får du i allmänhet milersättning av arbetsgivaren med 13 kr per mil.
  Om du har fått det finns det ett kryss i ruta 50 på kontrollbeskedet från arbetsgivaren. Då behöver du inte göra någonting.
  Har du kört bilen för ett uppdrag som har gett dig lön, utan att arbetsgivaren ersatt dig, får du dra av 13 kr per mil.
  Får du mer än 13 kr per mil av din arbetsgivare, måste du skatta för den del av ersättningen som överstiger 13 kr per mil.

Bil till jobbet
Vill du göra avdrag för resor med egen bil måste det vara minst fem kilometer till jobbet, eller två kilometer om det inte finns allmänna kommunikationer. Du måste också vinna minst två timmar i restid fram och tillbaka jämfört med att åka kollektivt.
  Du får också göra avdrag om du använder bilen i tjänsten minst 160 dagar om året och kör minst 300 mil. Då får du dra av för resor till och från jobbet alla dagar, även om du inte använder bilen i tjänsten varje dag.
  Om du använder bilen i tjänsten minst 60 dagar om året och kör minst 300 mil får du göra avdrag för resor till och från jobbet de dagar som du har använt bilen i tjänsten.
  Avdraget är 13 kr per mil. Du får bara göra avdrag för resekostnad över 6 000 kr.
Jordgubbe
SKATTBARA BÄR Kanske måste du skatta för bären.


Bärplockning
Inkomster av bärplockning är skattefria upp till 5 000 kr per person och år. Om inkomsterna visar sig vara högre, är det bara beloppet över 5 000 kr som du måste betala skatt för.
  Det som gäller för bär gäller också för svamp och kottar.
  Säljer du bär som odlas på din tomt kan det räknas som hobbyinkomst.

Böcker
Vissa yrkesgrupper, exempelvis författare, ingenjörer, journalister, lärare och läkare, kan dra av för facklitteratur som de behöver för att sköta jobbet.
  Kvitton behövs.

Cykel
Cyklar du till jobbet behöver du inte tänka på avståndet och tidsvinsten. Avdraget är 250 kr per år. Men du kan bara göra avdraget om den sammanlagda resekostnaden överstiger 6 000 kr.
  

Dagbarn
Kommunala dagbarnvårdare får lön och kostnadsersättning, som båda är skattepliktiga. Från ersättningen får du göra ett schablonavdrag. För hel dag (mer än fem timmar) är avdraget 46 kr per barn och dag. För halv dag (fem timmar eller mindre) är avdraget 23 kr.
  Är barnet hos dagbarnvårdaren mer än nio timmar, eller behöver barnet en dyrare kost på grund av allergi eller dylikt, kan det gå att dra av ett högre belopp.
  Den som har kostnader som är högre än schablonavdraget får dra av dem. Det kan till exempel vara kostnader för leksaker och blöjor. Men glöm inte att du måste vara beredd att visa kvitton.

Dator
Dator som behövs för jobbet kan dras av. Kostnaden måste fördelas på tre-fem år. Men det är inte självklart att avdraget går igenom, visar rättsfall. Det gäller att argumentera för sin sak.
  Kostnaden för datorprogram, som snabbt blir inaktuella, får dras av på en gång.

Dubbel bosättning
Den som har fått ett varaktigt jobb på en annan ort och varit tvungen att behålla den tidigare bostaden kan få avdrag för dubbel bosättning. Det kan till exempel vara om make/sambo har svårt att hitta arbete eller om det inte går att hitta en fast bostad på den nya orten.
  Men den som har flyttat till den nya orten tillsammans med familjen kan däremot inte få avdrag för kostnad för att den gamla bostaden inte går att sälja.
  Man får dra av hyran för den nya bostaden. Dessutom kan man dra av för övriga merkostnader för mat och småutgifter. Antingen de faktiska merkostnaderna, som måste kunna styrkas, eller ett schablonbelopp på 54 kr per dag.
  Ett villkor för avdraget är att avståndet mellan den gamla och den nya arbetsorten är minst 5 mil.
  Gifta och sammanboende får dra av för dubbel bosättning i högst tre år, ensamstående i ett år.
  I samband med dubbel bosättning kan man också få avdrag för hemresor. Avdrag medges för en hemresa i veckan med det billigaste färdsättet. Om det inte finns allmänna kommunikationer får man göra avdrag för bilresor med 13 kr per mil.

Extraknäck
Det finns tre sätt att deklarera ett extraknäck. Om det är en bisyssla som bedrivs med syfte att tjäna pengar är det en näringsverksamhet.
  Då brukar man i allmänhet ha startat en enskild firma och ha en F-A-skattsedel (F för firman, A för den vanliga anställningen).
  Då ska du vanligen använda blankett N1, näringsverksamhet utan årsbokslut), när du deklarerar.
  Då kan du inte använda den förenklade deklarationen, utan måste lämna in den särskilda.
  Om du har en bisyssla som inte drivs med vinstsyfte, räknas det som en hobby. I så fall deklarerar du den verksamheten på blankett T 2, inkomst av hobby. Du kan använda den förenklade deklarationen och bifoga blanketten.
  Om du har ett extrajobb där uppdragsgivaren betalar dina sociala avgifter, ska du ha fått en kontrolluppgift.
  Då ingår inkomsten i de andra inkomsterna under punkt 1a på den förenklade deklarationen. Den finns också med på sammanställningen över kontrolluppgifter.
  Om uppdragsgivaren överlåter på dig att betala dina sociala avgifter ska du fylla i blankett T1 och bifoga den till deklarationen.

Fackföreningsavgift
Fackföreningsavgiften är inte avdragsgill. Du kan bara göra avdrag för den del av avgiften som går till a-kassan.
Se a-kasseavgift.

Fax
Du får göra avdrag för en fax om du behöver den för ditt arbete och arbetsgivaren inte betalar för den.
  Använder du den också privat får du bara dra av en del av kostnaderna.

Felparkeringsavgifter
Felparkeringsavgifter är aldrig avdragsgilla, inte ens under tjänsteresor.

Felräkningspengar
De som sitter i kassan på en bank, post eller i ett snabbköp får ibland en extra ersättning för att täcka felräkningar i kassan.
  Denna inkomst ska beskattas - men har man räknat fel och förlorat pengar, får man i stället dra av dessa från felräkningspengarna. Intyg eller kvitton behövs.

Flyttkostnad
Betalar arbetsgivaren eller arbetsförmedlingen flyttkostnaden är ersättningen skattefri.
  Om du tvingas flytta på grund av tjänsten och du själv måste betala för flytten är kostnaden avdragsgill.
  Man kan aldrig dra av kostnaden om man flyttar av personliga skäl.

Garage
Ett garage eller en parkeringsplats i anslutning till jobbet är en skattefri förmån om bilen används i tjänsten.

Glasögon
Att köpa glasögon räknas som en privat levnadskostnad och kostnaden går inte att dra av. Inte heller terminalglasögon är avdragsgilla. Men om arbetsgivaren betalar dem behöver man inte skatta för förmånen.

Grundavdrag
Grundavdragets storlek beror på hur stor din lön är. Du behöver inte själv göra grundavdraget i din deklaration. Det räknas ut automatiskt av skattemyndigheten. Grundavdraget varierar mellan 8 600 och 18 000 kr beroende på inkomsten.

Grundavdrag för pensionärer
Pensionärer med låg inkomst får ett särskilt grundavdrag som gör att folkpension plus pensionstillskott blir skattefritt. Det högsta grundavdraget är 53 700 kr för ensamstående och 47 500 kr för gifta.
  Du behöver inte själv göra grundavdraget.

Hemresor
Den som drar av för dubbelt boende får också dra av för hemresor. Om avståndet mellan hemmet och arbetsorten är minst fem mil får man dra av för en hemresa i veckan med det billigaste färdmedlet eller flyg om inte kostnaden är oskälig. Saknas allmänna kommunikationer får man dra av för bilkostnader med 13 kr per mil.

Hobbyavdrag
En hobby som går med vinst beskattas. Kostnaderna för verksamheten går dock att dra av. Det gör du på en särskild bilaga, T 2. Går hobbyn med förlust gör du ingenting alls detta år. Men förlusten går att spara och dra av mot eventuell vinst under fem år framåt.

Hund i tjänsten
DRA AV DIN HUND Har du vakthund i jobbet, kan du få göra avdrag.
Hund i tjänsten
Om du är tvungen att ha hund i arbetet, till exempel en vakthund, kan du få avdrag för vissa kostnader för hunden. Skattemyndigheten bedömer varje fall för sig.

Idrottsavdrag
Den som har haft inkomster av idrottande (även domare och tränare) får dra av utgifterna. Man kan antingen dra av för de verkliga kostnaderna eller göra ett schablonavdrag på 3 000 kr.
  Dessutom får idrottsmannen göra avdrag för fördyrade levnadsomkostnader och resor på vanligt sätt.

Inventarier
Skrivbord, bokhylla och annat som behövs för arbetet eller extraknäcket kan man dra av. Jobbar man hemma och använder möbler som ingår i bohaget kan man dra av för förslitningen. Stora utgifter måste delas upp på tre år.

Kamera
Om man behöver använda kamera i arbetet kan den dras av på tre till fem år. Dessutom kan man dra av för film och framkallning.
  

Kläder
Arbetskläder är i allmänhet skattefria. Det gäller uniformer, skyddskläder och överdragskläder.
Däremot är kostymer och dräkter bara att betrakta som fria arbetskläder om det finns en företagslogo fastsydd på plagget.
Kläderna ska också vara så speciella att de inte går att använda privat.

Kontaktlinser
Det är mycket svårt att få igenom avdrag för kontaktlinser även om de behövs för att jobbet ska kunna utföras. Kostnaden räknas som en inte avdragsgill privat levnadskostnad. Flera rättsfall visar på detta. Men i ett rättsfall gjordes ett undantag för en flygplatstjänsteman som måste bära skyddsmask vid hantering av flygbränsle. Han var tvungen att använda kontaktlinser eftersom hans glasögon inte kunde användas tillsammans med skyddsmasken.

Kulturresor
Är bara avdragsgilla för författare, konstnärer och andra kulturarbetare.
  Resan är avdragsgill även om den inte leder till en konkret inkomst utan bara görs för att ge inspiration. Personliga levnadskostnader i samband med resan är inte avdragsgilla.
  

Läkare
LÄKARBESÖK Avdragsgillt i vissa fall.

Bilder: GUNVOR EKSTRÖM
Leasingbil
Om företaget betalar alla kostnader för leasingbilen är den att betrakta som en tjänstebil och ska beskattas som sådan. Betalar du bensinen själv reduceras förmånsvärdet med 20 procent.
  Om du själv leasar bilen räknas den som en privatbil och det går att göra avdrag för resor i tjänsten eller till och från arbetet med 13 kr per mil.

Ledarhund
Den som är synskadad och behöver en ledarhund får inte göra avdrag för kostnader för hunden. Kostnaden betraktas som en privat levnadskostnad och ska täckas av den skattefria invaliditetsersättningen.

Livränta
En livränta som betalas som skadestånd är avdragsgill. Men då krävs det ett domstolsbeslut. Avdraget görs under periodiskt understöd.

Lån hos arbetsgivare
Räntefria eller lågförräntade lån från arbetsgivare beskattas som intäkt av tjänst. Ett belopp motsvarande värdet av förmånen anses som en betald ränteutgift och får dras av under kapital.
  För att slippa skatt på förmånen bör räntan under 1996 ha varit minst 9,88 procent.
  Var räntan lägre är det skillnaden mellan det betalda räntebeloppet och 9,88 procent som är skattepliktig. Hela räntan, 9,88 procent eller mer, är dock avdragsgill under kapital.

Läkarundersökning
Om du måste ha läkarintyg för att få behålla ett jobb, kan du dra av kostnaden för läkarintyget.


Fler avdrag: klicka här!

Vilka förmåner är skattefria?

Hur hög är din a-kasseavgift?

Klicka här och räkna ut din skatt

Alla viktiga datum för årets deklaration