Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetPress
24 OKTOBER 1999
  

Här kan du utbilda dig till biståndsarbetare
Clara i skolbänken på skolan i Sydfrankrike. Varje dag hölls föreläsningar mellan nio på morgonen och sex på kvällen.
Uppsala universitet
Ger ettårig utbildning i Humanitärt bistånd/katastrofbistånd.
Telefon: 018-471 00 00

Röda Korsets folkhögskola i Mariefred
Ger diverse kurser/utbildningar i biståndsarbete.
Telefon: 0159-36100

UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet
Volontärverksamhet för personer med ett par års yrkeserfarenhet. Kontraktstid minst två år.
Telefon: 08-714 09 85
www.ubv.se

CIU, Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte
Driver två utbytesprogram för personer 17–26 år.
Telefon: 08-20 19 80
www.ciu.org

Sida Sandö
Ger bland annat en allmän biståndskurs på 16 veckor.
Telefon: 0612-822 00

Forum Syd
Paraplyorganisation för 100-talet volontärorganisationer.
Telefon: 08-702 77 00
www.forum.syd.se

Ungdomsstyrelsen
Ungdomar i åldern 18–25 år kan volontärarbeta i någon av EU:s medlemsstater under 6–12 månader.
Telefon: 08-462 53 50
www.ungdomsstyrelsen.se

IM, Individuell Människohjälp.
Skickar årligen ut ett 30-tal volontärer (20–30 år), framför allt sommartid.
Telefon: 046-32 99 30
www.individuell.manniskohjalp.se

Internationella Arbetslag/IAL
Förmedlar svenska volontärer till arbetsläger utomlands, framför allt under sommaren. För dig över 18 år. Yrkeskunskaper är ej nödvändiga.
Telefon: 08-643 08 89
www.algonet.se/~ial

Afrikagrupperna
Telefon: 08-442 70 60
post@afrikagrupperna.seClara-fakta
Tillbaka till intervjun