Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
TISDAG 30 NOVEMBER 1999
 

Nazister på marsch. Den nazistiska organisationen Natinalsocialistisk front demonstrerar på Ludvikas gator i maj i år. Organisationens mål är att ta sig in i den svenska riksdagen.
Foto: JONAS BILBERG
Här är organisationerna som leder terrorn mot Sverige
Ariska brödraskapet
En fängelseorgsanisation med ett 20-tal medlemmar, alla dömda för grova brott.
Bildades 1996. Ger ut tidskriften Ariska brödraskapet. Organisationen Gula korset kan sägas vara Ariska brödraskapets organisation på utsidan. De samlar in pengar till hjälp för ”krigsfångar”. Med sådana menas nazister som dömts för brott.


Anti-Afa
En central verksamhet i nazikretsar är att kartlägga fienden; poliser, journalister, åklagare, politiker, opinionsbildare och artister. Insamlandet av uppgifter görs i den löst sammansatta organisationen Anti-Afa. Namnet är en ordvändning av organisationen som bekämpar nazism med våld: Afa (Antifascistisk aktion).
Anti-Afas fiendelistor publiceras ofta på internet och i nazitidskrifter. Inte sällan med uppmaningar att trakassera personerna på listan.


Bevara Sverige svenskt (BSS)
Finns inte längre. Var en lös sammanslutning av personer från det slumrande Nordiska Rikspartiet. En av de första svenska nazistiska kamporganisationerna. Namnet BSS sprayades av skinheads på betongväggar över hela landet utan att de nödvändigtvis var medlemmar i Bevara Sverige Svenskt. På så sätt blev organisationen mer känd än organiserad.

Blood & Honour Scandinavia
En organisation som öppet förespråkar våld och terror. Bildades i sin nuvarande form 1997 i Helsingborg av de personer som ligger bakom spridandet av vit-makt musik genom organisationen Ragnarock. De ger ut tidskriften Route 88 och Blood & Honour. Har ofta möten ihop med Nationalsocialistisk Front. Har personliga kontakter med terrorgruppen Combat 18.

Brödraskapet Wolfpack
En fängelseorganisation som liknar en mc-klubb. I dag är flera nazister, eller före detta organiserade nazister, medlemmar i Brödraskapet Wolfpack.

Combat 18
En brittisk, nazistisk terrororganisation vars namn har kultstatus i unga svenska nazikretsar. Det finns personer i Sverige som kan sägas tillhöra Combat 18 i meningen att de har sådana kontakter. Men namnet och logotypen används ofta för att ge intrycket av att Combat 18 skulle finnas som en välorganiserad terrorgrupp i Sverige.

Kreativistens kyrka
Rörelsen kommer från amerikanska Church of the Creator och är en organisation som själv kallar sig rasistisk och hävdar den vita rasen överhöghet som religion. Tommy Rydén, en 33-årig rasist från Småland, har varit denna rörelses kontaktperson i Sverige.

National front
Brittisk organisation med fascistiska ideal. Nationalsocialistisk front (NSF) Den mest välorganiserade nazistorganistaionen i Sverige på 90-talet. Bildades 1994 i Karlskrona som fortfarande är riksorganistaionens huvudort. Därutöver har NSF lokalorganisationer som kan bestå av allt från en kontakperson till en avdelning med en ledare i följande orter: Klippan, Trollhättan, Örebro, Staffanstorp, Trelleborg, Ludvika, Tomelilla, Ljungby, Nybro, Haninge, Fagersta, Helsingborg, Västerås, Fagersta, Malmö. NSF ger ut tidskriften Den Sanne Nationalsocialisten och samarbetar med den mer våldsinriktade organisationen Blood & Honour (Blod & Ära). De uppger att de ska ställa upp i nästa riksdagsval.
Nordiska rikspartiet
Avsomnat nazistiskt svenskt parti som hyst flera äldre nazister under decennier efter andra världskriget när nazismen i stort sett varit obefintlig i Sverige.

Nordland
Nordland är den organisation som tydligast kommersialiserat vit-maktrörelsen för att tjäna pengar. De blev ilskna konkurrenter med Ragnarock och efter mordet på John Hron i Kode förespråkade Nordland en icke-våldslinje. Idag verkar Nordland åter anamma våldspropagandan. Nordland startades av personer i eller kring Vitt ariskt motstånd (VAM) i slutet av 80-talet.

Info 14
Sprider den grövsta nazisitska våldspropagandan i Sverige. Bakom tidningen ligger Robert Vesterlund, en 23-årig nazist med kontakter i så gott som samtliga svenska naziorganisationer. Tidningen var 1996 ett viktigt organ för Nationella alliansen, ett försök att samla den splittrade svenska nazirörelsen. I dag står både tidningen och Robert Vesterlund Ariska Brödraskapet nära.

Ragnarock
Ett skivbolag knutet till Blood & Honour som ger ut vit-maktmusik.

Riksfronten
Finns inte längre. Skinheadsorganisation som under ett kort tag på 90-talet kunde beskrivas som en rikstäckande nazistorganisation.

Svenska motståndsrörelsen
Leds av den före detta VAM-aktivisten Klas Lund. Står för den mest välformulerade nationalsocialistiska propagandan i Sverige via tidningen Folktribunen. Lierade organisationer: Nationell Ungdom och Alternativ media.

Sverigedemokraterna
Högerextremistiskt parti som sitter i kommunfullmäktige på sex orter i Sverige. Flera av medlemmarna har förflutet i naziorganisationer.

Sverigepartiet
Finns inte längre. Slogs samman med Bevara Sverige Svenskt och blev Sverigedemokraterna.

Vitt Ariskt motstånd (VAM)
Finns inte längre. Var en våldsam nazisammanslutning i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Flera av medlemmarna dömdes för bankrån och dråp. I dag återfinns flera VAM-aktivister i nya nazistorganisationer.

Hells Angels
Klubben har ungefär 1500 medlemmar i drygt 110 avdelningar spridda över världen. I Sverige etablerade sig Hells Angels 1993 när Malmöklubben Dirty Dreggels togs upp i klubben. Idag finns cirka 80 medlemmar i fem avdelningar, två i Stockholm, en i Göteborg, en i Helsingborg och en i Malmö. I många länder anses Hells Angels som en del av den organiserade brottsligheten. I Sverige finns såväl tungt kriminella som helt ostraffade medlemmar.

Bandidos
Bandidos etablerade sig i Sverige 1994 då klubben Morbids utanför Helsingborg togs upp i klubben. Detta var startskottet till mc-kriget mellan Hells Angels och Bandidos som rasade i Norden 1994-1997. Under striderna mördades 11 människor och 96 personer skadades. I juni 1997 beslöt klubbarna att lägga ned vapnen. Sedan dess har Bandidos förlorat mark i Sverige. Det finns cirka 8 medlemmar i Helsingborg.