Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
MÅNDAG 20 SEPTEMBER 1999
  

Lena Mellin: Rejält plus i plånboken
- för första gången på 90-talet
Se filmen med 56-modem (56 kbs)
Se filmen med fast lina (200 kbs)
Lyssna på intervjun (28 kbs)
Hjälp Så skaffar du RealPlayer

Nöjd Ringholm lämnade över sin första lunta
Finansminstern med nådiga luntan. Se också Dagens Bild.
Foto: PETER KNOPP


Sänkt skatt och höjda barnbidrag i nya budgeten
Det blir mera klirr i kassan nästa år för de flesta svenska hushållen.
   Det framgår av årets budget som presenterades i dag.
   Kl 10.02 i förmiddags lämnade finansminister Bosse Ringholm formellt över årets budget till talman Birgitta Dahl.

    Iklädd gråbeige kostym, vit skjorta och prickig gul slips äntrade han talarstolen i riksdagen för att ge sin syn på de närmaste årens finanser.
    Och det var en märkbart nöjd finansminister som tog till orda.
    - Med denna budgetproposition lämnar vi 1990-talets ekonomiska kris och budgetsanering bakom oss. Sverige kan ta steget in i 2 000-talet med optimism och framtidstro, förklarade Bosse Ringholm.
    Nästa år vill regeringen använda drygt 12 miljarder kr för sänkt skatt till hushållen. 2001 och 2002 kommer skatten att sänkas med 16 miljarder kr årligen.
    Det innebär att hushållen kompenseras fullt ut för egenavgifterna. För en inkomsttagare kan det som mest bli 900 kr i månaden i lägre skatt under nästa år.
    Förutom skattesänkningar innehåller årets budget flera goda nyheter som stärker hushållens kassa.

Maxtaxa på dagis från 2001
Barnbidraget höjs med 100 kronor per barn och månad från 1 januari, liksom 2001 då även maxtaxa på dagis införs.
Fastighetsskatten för hyreshus sänks till 2,1 procent, vilket borde påverka hyrorna positivt.
   Nu handlar det om att vårda och utveckla framgången och finansministern varnade för överhettning av ekonomin vilket betyder att regeringen årligen kommer att hålla koll på utrymmet för fortsatta skattesänkningar.
    Han uppmanade fack och arbetsgivare att också ta sitt ansvar för lönebildningen.
    - Löneavtal som går utöver vad samhällsekonomin tål skulle undergräva den ekonomiska politiken och tvinga regeringen att hejda en farlig utveckling, sa finansministern.
    Finansministern vill med dagens budget ”sätta punkt för 1990-talets ekonomiska kris”. En ljus bild av ekonomin tecknas i hans syn på framtiden.
BNP väntas öka med 3,6 procent i år och 3 procent nästa år. Regeringen räknar med att kommunerna får 25 miljarder mer i ökade skatteintäkter under 2000 jämfört med 1999.
Överskottet i de offentliga finanserna blir i år 1,7 procent av BNP och därmed överträffas målet på 0,5 procent. Nästa år understiger statsskulden 60 procent av BNP, vilket är kravet för medlemskap i EMU.
Den öppna arbetslösheten hamnar i år på 5,4 procent, nästa år på 4,5 och 4,2 de följande två åren. Målet om 4 procent öppet arbetslösa år 2000 kommer därmed inte att uppfyllas.
Inflationen tros bli fortsatt låg. I år 0,3 procent och 1,2 procent nästa år. Den svenska kronan har stärkts med 5 procent sedan årsskiftet.
    - Inflationen är bland de lägsta i Europa, sa en mycket nöjd Bosse Ringholm.


Höjda pensioner


Skillnad

År 2000 från 1999
Folkpension ogift 2928 16
Folkpension gift 2394 13
Pensionstillskott 1735 9
2 ATP-poäng 3660 20
3 ATP-poäng 5490 30
4 ATP-poäng 7320 40
5 ATP-poäng 9150 50
6,5 ATP-poäng 11895 65
Folkpension + pensionstillskott ogift 4663 25
Folkpension + pensionstillskott gift 4130 23
Folkpension + max ATP ogift 14823 81
Folkpension + max ATP gift 14 289 78

Höjda barnbidrag
Enligt vårbudgeten avser regeringen att höja barnbidraget liksom flerbarnstillägget i två steg:


1999 2000 2001
1 barn 750 850 950
2 barn 1500 1700 1900
3 barn 2450 2777 3194
4 barn 3800 4307 4814

Skattesänkning år 2000
Månadslön Total skattesänkn Varav kompensat. egenavg Varav ny brytpunkt Varav ny gräns värnskatt Förlängd skattered.
10 000 119 119 0 0 110
11 000 137 137 0 0 110
12 000 144 144 0 0 110
13 000 155 155 0 0 100
14 000 168 168 0 0 89
15 000 179 179 0 0 78
16 000 191 191 0 0 66
17 000 198 198 0 0 55
18 000 210 210 0 0 44
19 000 217 217 0 0 33
20 000 234 234 0 0 22
21 000 309 201 108 0 11
22 000 401 176 225 0 0
23 000 413 190 223 0 0
24 000 418 193 225 0 0
25 000 426 201 225 0 0
30 000 426 201 225 0 0
35 000 441 179 225 37 0

Utgångspunkterna för tabellerna har varit:
Att löntagarna kompenseras för en fjärdedel av egenavgifterna till pensionssystemet.
Att brytpunkten för värnskatten höjs från en beskattningsbar årsinkomst på 360 100 till 368 700 kronor. I verkligheten höjs den något mer, till 374 000 kronor.
Att skattesänkningen för låginkomsttagare permanentas.

Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
telefon: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77


   
  FLER NYHETER