Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
FREDAG 3 NOVEMBER 2000
 
 

”Nu behöver de inte gömma sig”

Efter de kraftiga protesterna så får nu flyktingarna från Kosovo stanna i Sverige, åtminstone över vintern.
Foto: URBAN ANDERSSON
Biståndsministern: Avvisningarna av Kosovoflyktingarna avbryts
Kosovoflyktingarna får stanna i Sverige över vintern. Men de får vänta på ett nytt slutdatum.
  – Det avgörs i regeringens beslut. Det är för tidigt att säga något nu. FN-administrationens vädjan är just över vintermånaderna, säger biståndsminister Maj-Inger Klingvall.
  
Kritiken mot avvisningarna har växt sig allt starkare på senare tid.
Är det bakgrunden till denna plötsliga tvärvändning?
  
– Det är ingen tvärvändning. Från Sveriges sida har vi gjort väldigt mycket insatser för Kosovo. Många har fått sina besked och fått stanna i Sverige för gott.

FN:s röst har vägt tungt
Har protesterna från bland andra Rädda Barnen och FN-organet Unmik spelat in?
  
– Det jag uppfattar spelat roll är FN-administrationens vädjan. Utlänningsnämnden har reagerat på denna vädjan. Rent allmänt är det positivt med en debatt om de här svåra frågorna. Det är väldigt bra att vi har en debatt som handlar om humanitet och medmänsklighet.
Avbryts avvisningarna nu med omedelbar verkan?
  
– Det är så det brukar gå till. Man avbryter.
Kommer de som inte vill återvända att få stanna även efter det slutdatum som regeringen ska fastställa?
  
– Det är en helt annan fråga. Då blir det på nytt vad myndigheterna kommer fram till.
1 500 håller sig undan och är efterlysta. Vad händer med dem?
  
– De kan komma fram. De behöver inte gömma sig längre ... om det nu är det de gör, jag vet inte.
Du utsätts för hård kritik av andra politiker. Folkpartiledaren Lars Leijonborg säger att ”det är ovärdigt att ha en bistånds- och migrationsminister som agerar bara när kritiken växer”.
Leif-Åke Josefsson
Leif-Åke
Josefsson

  
– Ha, ha, det är ju inte jag som agerat. Det är utlänningsnämnden som gjort det. Och det är därför regeringen nu kan agera. Så det där måste han ha fått om bakfoten.

Kosovoflyktingarna i Sverige
3 500 flyktingar evakuerades till Sverige i samband med Kosovokriget förra året. Lika många fanns här tidigare eller kom hit på egen hand.
Flyktingarna fick tillfälligt
uppehållstillstånd på elva månader.
De som därefter valde att återvända frivilligt fick ett bidrag på 5 000 kronor per person eller högst 30 000 kronor per familj.
Omkring 4 000 Kosovoflyktingar sökte asyl i Sverige. De som sökte asyl får inget återvändandebidrag.
1 300 personer har hittills fått nej på sin asylansökan.
1 500 håller sig undan och är efterlysta.
Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
tips: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77
växeln: 08-725 20 00


   

   
  FLER NYHETER