Aftonbladet

Flexibelt sportlov får kritik från elever och lärare

GÖTEBORG. Eleverna får själva välja när de vill ha sportlov. Flexibelt och bra, tycker politikerna i Göteborgs utbildningsnämnd.
  De vet inte hur skolan fungerar, svarar kritiska elever och lärare.

  
Nyordningen gäller elever vid Göteborgs kommunala gymnasieskolor. De får själva välja under vilken av veckorna sex till tio nästa år de vill ha sitt sportlov, skriver Göteborgs-Posten.
  Politikernas tanke är eleverna ska ges ökad möjlighet att resa och umgås med sina familjer, och att närvaron ska öka när man själv planerar in sin ledighet.
  Idén är känd sedan tidigare. Flera kommuner i landet har gjort försök med flexibelt sportlov, men det har inte blivit någon större succé.
  Mölndal testade en liknande modell under förra läsåret, men har nu tagit bort valmöjligheten. En utvärdering visade att det inte var praktiskt möjligt för eleverna att ta igen allt det de missat.
  - Det skapade stor oreda och störningar, säger Björn Sandmark, chef för gymnasieförvaltningen i Mölndal, till GP.

Drabbar de svaga
  Kritiska röster i Göteborg fruktar att det blir likadant där. Birgitta Skrapste, kommunombud på Lärarnas riksförbund, anser att kontinuiteten i undervisningen går förlorad, och att detta drabbar de svagare eleverna hårdast.
  - Politikerna ser inte effekten av beslutet. Det finns inga pedagogiska vinster i flexibelt sportlov, säger Birgitta Skrapste till tidningen.
  Hon får medhåll från elevhåll.
  - Det kommer att bli oerhört rörigt, säger Cajsa Wisén, som är ordförande i elevrådet på Schillerska gymnasiet, till GP.
  Utbildningsnämnden var dock enig i sitt beslut.
  - Lärarlagen ska kunna planera så att undervisningen fungerar. Vi går mot ett mer individanpassat gymnasium. Alla vill inte ha ledigt just vecka sju, säger nämndens vice ordförande Agneta Granberg (m) till tidningen.
Publicerad: 2003-10-14

© Aftonbladet Nya Medier
Tipsa oss!
MMS & SMS: 71000
Mejla: 71000@aftonbladet.se
Ring: 08 - 411 11 11