Aftonbladet

Varning för sladdlösa telefoner - strålar mer än mobiltelefoner

STOCKHOLM.
Bakgrunden är att sladdlösa telefoner blivit ett vanligt arbetsredskap på kontor och att samtalstiderna ofta blir långa. Det kan röra sig om flera timmar per dag trots att telefonerna avger betydligt mer strålning än GSM-telefoner.
  Bruno Hagi, arbetsmiljöexpert vid Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF), anser att arbetsgivarnas köpiver har kommit för snabbt.
  - Det är oansvarigt. Är man rädd och mån om sin personal, om deras hälsa, effektivitet och framtid utsätter man de inte för telefonernas mikro- och radiovågor åtta timmar om dagen, säger han till Sveriges Radios Ekoredaktion.

Avger strålningsfält
  Enligt Strålskyddsinstitutet är DECT-telefonerna lågstrålande. Med en effekt på tio watt avger de emellertid betydligt mer strålning än en GSM. Medan signalen till en mobiltelefon aldrig är högre än att samtalet skall nå fram är signalen till DECT-telefoner högre och konstant. Samtidigt avger sändarna ett strålningsfält som påverkar hela kontoret.
  Enligt Kjell Hansson-Mild, docent vid Arbetslivsinstitutet i Umeå, och en av landets mest framstånde forskare på området, har tillverkarna inte tagit sitt ansvar. Sladdlösa telefoner kan utrustas med samma teknik som i GSM-telefonerna:
  - Tyvärr har man inte tagit till sig den sofistikerade teknik som finns tillgänglig. Det finns inte anledning till något larm, men de som använder DECT-telefoner utsätts helt klart för onödig exponering, säger han till TT.
  Det är numera känt att mobiltelefoner påverkar till exempel blodtryck, hjärnans EEG-aktivitet, hjärtfrekvens och annat hos människan. Klagomål om huvudvärk, koncentrationssvårigheter och trötthet kan hänföras till mobiltelefoner.

Strålning och cancer
  Forskningsläget när det gäller cancer är osäkert. Det finns gränsvärden för värmestrålningen från telefonerna medan det fortfarande är osäkert vilka cancerrisker som kan förknippas med mobiltelefoni.
  Det finns ett mått som anger hur mycket strålning olika telefonfabrikat och modeller avger. Hittills har dock branschen valt att inte presentera de uppgifterna:
  - Det är beklagligt. Som konsument anser jag att det är en självklarhet att kunna jämföra produkterna, säger Hansson-Mild.
  Tekniken att minska strålningen finns. Bara genom att vända antennerna nedåt istället för uppåt minskar strålningen med hälften.
  Mobiltelebranschen (MTB) tycker dock att farhågorna är överdrivna och att de nuvarande säkerhetsmarginalerna är tillräckliga.
Publicerad: 1999-02-02

© Aftonbladet Nya Medier
Tipsa oss!
MMS & SMS: 71000
Mejla: 71000@aftonbladet.se
Ring: 08 - 411 11 11