Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetVal -98
INFÖR 20 SEPTEMBER 1998
 

  Är du berusad av makten, Niklas?

Niklas Nordström
Foto: EVA TEDESJÖ
arkiv Niklas Nordström
Namn: Niklas Nordström. Ålder: 30 år. Bor: I Luleå. Familj: Två barn och sambo. Intressen: ”När jag är ledig försöker jag vara mycket med ungarna.” Röker: Nej. Dricker: Gärna malt-whisky. Inkomst: Drygt 20 000 kronor i månaden. Bilden av mig själv: ”Jag ville att bilden skulle tas på vårt läger på Öland för att jag ville visa upp en annan sida av SSU än den politiska organisationen. Det finns också en social funktion. Här kan alla träffas och spela beachvolley, lyssna på musik eller bara umgås” (bilden togs på Böda camping på norra Öland).
Puls Malin Hendriksen möter ungdomsförbunden inför valet
7: SSU:s ordförande Niklas Nordström om tillväxt, globalisering och välfärd

ÖLAND. Viktigaste valfrågan är inte skolan, arbetslösheten eller rättvisa.
  Enligt Niklas Nordström, ordförande i SSU, är det tillväxten.
  – Om vi ska ha kvar vår välfärd måste vi ha tillväxt.

  Tillväxt är ett ord som traditionellt snarast har tillhört högern i svensk politik. Grunden i ett kapitalistiskt samhälle är att man hela tiden har en ekonomisk tillväxt.
  – Under hela nittiotalet har klyftorna bara ökat och ökat. Ofta är det ungdomarna som har fått stryk, säger Niklas Nordström, ordförande i socialdemokratiska ungdomsförbundet.
  Hans recept på hur man ska ordna upp Sveriges ekonomi och göra det bättre för alla kan verka enkelt – och väldigt osocialdemokratiskt.
  – Vi har gjort ett stort fel, vi har pratat för mycket om att dela kakan. Vi har inte fört något samtal om hur omvärlden har förändrats, om hur svensk industri inte längre är svensk, om att pengarna numera är globala. Vi måste ha tillväxt för att kunna säkra välfärden. Det kanske låter skumt att sossarnas största intresse skulle vara tillväxt, men det handlar om mycket mer än pengar.
Men kommer vi inte till en gräns där vi inte kan ha tillväxt mer, där vi inte kan konsumera mer för att det exempelvis tär för mycket på våra naturresurser?
  – Jag tror inte att det blir så. Men naturligtvis ska inte tillväxten ske till varje pris.
Snabbguiden
18-årsgräns på Systemet: NEJ.
EU: JA.
EMU: NEJ.
Kärnkraft: NEJ.
Abortlagstiftningen idag: JA.
Hårdare straff för våldsbrott: JA.
Vårdnadsbidrag: NEJ.
Lägre skatter: NEJ.
Öppnare flyktingpolitik: JA.
Rösträtt från 16 år: NEJ.
Avskaffa värnplikten: NEJ.
Legalisering av marijuana: NEJ.
Adoption för homosexuella: JA.
Personval: JA.
Viktigaste valfrågan: ”Ordning och reda i Sveriges ekonomi. Inga äventyrliga skattesänkningar.”
  Annars trivs Niklas Nordström bäst i de traditionella socialdemokratiska miljöerna. Som på det stora sommar-lägret på Öland. Flera tusen ssu:are samlade på en plats. Då handlar det inte i första hand om att diskutera politik.
  – SSU är mycket mer än en politisk organisation, det är en social inrättning. Här kan man spela beachvolley, hångla, hålla på med musik.
Det kan inte bli för oseriöst?
  – Nej. Det är klart att vi ska ha båda delarna, både politisk debatt och social samvaro, men om någon söker sig till oss enbart för det sociala är de också välkomna.
  Niklas Nordström kommer från Luleå i Norrbotten. Landskapet är av tradition ett starkt fäste för arbetarrörelsen och Niklas kommer som sig bör inom socialdemokratin från ett arbetarhem. Men man kan nog säga att han på många sätt lämnade arbetarklassen när han blev politiskt engagerad på riksplanet.
  – Det är ju så, även för mig, att det blev lite som en klassresa att gå med i SSU. Jag vet inte vad jag hade gjort i dag om jag inte hade engagerat mig.
Det borde bli problem om man genom att engagera sig politiskt automatiskt skärmar sig från dem man förträder?
  – Jag tror ändå att det viktigaste är att tro på sig själv och den idé som vi företräder. Det ska ju inte vara så att alla inom socialdemokratin ska komma från samma miljöer. Du har fått ansvaret att företräda andra människor och då är det det som är grunden, inte hur du talar eller beter dig.
Är det inte lätt att man låter sig berusas av makten?
  – Det är klart att man påverkas. Politik handlar naturligtvis mycket om makt. Det viktiga är att man inte vill ha makten för maktens skull, att man inte blir maktfullkomlig.
  – Men jag kan också tycka att det politiska spelet ibland blir för internt, att det handlar mest om vem som ska stå var på vallistor, i stället för att ta upp viktiga frågor.
Om det är så viktigt med politik, hur kommer det sig att det är så svårt att få ungdomar att engagera sig? Är politiken för tråkig?
  – Det är delvist sant. Men politiken ska vara lite trög för det handlar ofta om svåra frågor och stora pengar. Man ska sitta och snacka och hitta en hygglig kompromiss istället för att öka tempot och göra misstag.
  – Men sen måste politiken också ge ungdomar andra sätt att engagera sig. Man ska inte behöva gå med i ett politiskt parti för att kunna påverka, utan man ska kunna arbeta bara med en fråga.
Malin Hendriksen

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU)
Medlemmar: 21 000.
Grundades: Nuvarande bildades 1917. Då bröt sig hela det ursprungliga ungdomsförbundet ur partiet och bildade ett kommunistiskt parti.
Hemsida: www.ssu.se