Så rädda är pojkar och flickor på åtta orter
Flickorna i Umeå är mest rädda i landet för att gå ut på egen hand. En följd av den senaste tidens attacker och våldtäkter i staden.

Hälften av flickorna vågar inte gå ut ensamma på kvällen
Många flickor är rädda för att gå ut ensamma på fredagskvällar. Men pojkarna drabbas mest av våldet, 36 procent har blivit hotade, rånade eller misshandlade, visar Aftonbladets unika enkät bland 7 417 gymnasieungdomar på 22 skolor i åtta städer. Undersökningen genomfördes under veckorna 41-40 förra terminen. Svaren har sedan bearbetats statistiskt.
Grafik: Svenska Grafikbyrån

Ecstasy, hasch, heroin - så många har provat
Aftonbladets undersökning visar att var femte kille provat hasch, mot 12 procent av flickorna. Tabletter med sprit har testats av 14 procent av tjejerna och nästan lika stor andel av pojkarna, 13 procent.
Grafik: Svenska Grafikbyrån

Publicerad: 2001-04-08