Foto: Kristina Dahlborn
Vatten, det största och viktigaste fodermedlet
  - Den vilda hästen är ett bytesdjur, den dricker snabbt och mycket per gång. Det har visat sig att vilda hästar inte alltid ens dricker varje dag utan varannan. Det är anpassat hur mycket de kan ta upp och tillgodogöra sig, berättar Kristina Dahlborn, SLU som inledning på sin föreläsningen om vatten.
   Hästen består till 60-70 procent av vatten. Vätskeförlust som överstiger 10 procent är i de flesta fall livshotande.
   Två tredjedelar av kroppens vatten finns inne i cellerna och resten utanför cellerna i form av blodplasma, vätskan mellan cellerna, lymfa och vätska i magtarmkanalen (hos en 500 kg häst ca 70 l).
Vätskebalans:
IN
Foder
Drickvatten
Även "metaboliskt vatten" vatten som bildas vid cellmetabolismen
UT
Träck
Urin
Avdunstning
Ev. svett
Ev. mjölk
   - Man kan säga att hos en häst i vätskebalans kommer lika mycket vatten in som ut.
   - Den största förlusten av vätska för en häst i vila är träck. Den arbetande hästen förlorar väldigt mycket vätska via svettning, det digivande stoet via mjölk. Denna mängd måste hästen dricka för att få balans.
   Hästen gör dagligen vätskeförluster via träck, urin, avdunstning från hud och andningsvägar och hos den arbetande hästen även genom svett (10-15 l/timme hos en 500 kg tung häst).
   Det digivande stoet kan göra en daglig vätskeförlust på 2-4 procent av kroppsvikten via mjölken.
   - Vätskebalansen regleras av törstmekanismen och anti-diuretiskt hormon som stimuleras av förhöjd natriumhalt i blodet och/eller en minskad plasmavolym.
   Anti-diuretiskt hormon (ADH) är det som gör att urinen innehåller mindre vatten. När hästen äter leder produktionen av saliv och magsafter till en minskning av plasmavolymen som stimulerar hästen att dricka och frisätter ADH. Blodets natriumkoncentration (natrium = del av vanligt salt) styr frisättningen av ADH och törstkänslan. ADH sparar vatten via njurarna.
På sommarbetet:
Betet består till 80 procent av vatten
40 kg gräs innehåller 32 l vatten
   - Självklart ska de ha tillgång till en frisk och bra vattenkälla, säger Kristina Dahlbom för säkerhets skull.
På stall:
8 kg hö + 2 kg havre innehåller 10-15 procent vatten = ca 1 l vatten
   - Resten på 25 l i vila måste de dricka från en bra vattenkälla.
   - Hästar dricker när de har ätit. I samband med att de äter producerar de en massa saliv plus magtarmsaft. Det kan röra sig om ganska stora mängder direkt vid varje ättillfälle. Produktionen av saliven och magtarmsaften stimulerar törsthormoner. Därför har de behov av att kunna dricka i samband med att de äter. Av den anledningen är det viktigt att när man fodrar i hagen att de också har dricka ute. Annars kan man få problem med kolik och foderstrupsförstoppning, förklarar Kristina Dahlbom.
   I en studie vid SLU visade det sig att hästar som hade en vattenkopp med ett flöde på 2-3 l/min inte tillgodosåg sitt vattenbehov och gick ner i vikt. När dessa hästar erbjöds vatten ur hink ökade vattenintaget med 30-40 procent.
   För att veta hur starkt vattenflödet är i hästens vattenkopp kan man enkelt mäta det själv.
Foto: Kristina Dahlborn
Mäta vattenflödet i vattenkoppen:
Fyll vattenkoppen
Ta en klocka
Håll en hink under
Ta tid på hur lång tid det tar att fylla ett par liter i hinken
   - I alla våra studier valde hästar att dricka ur hink mot för att dricka ur vattenkoppar. De dricker också mer när de dricker ur hink än ur vattenkoppar.
Man kom också fram till att:
Vattenintag är kopplat till fodermedel och foderintag
Vattningsmetoden påverkar intaget
Vattenintag kan påverka prestationsförmågan


ridsport@aftonbladet.se