Foto: Bengt Ekberg, SVA
Måste och kan vi skydda våra hästar mot smittsamma sjukdomar
   Ökar risken för smitta bland våra hästar?
   - Ja, absolut, menar statsveterinär Merike Ronéus självsäkert.
   - Hästar är det djurslag som efter människan reser allra mest.

   - Hästarna reser alltmer över hela världen. Det är ändrade gränsregler. Vi har ungefär lika många hästar som hästägare, vilka har olika kunskapsnivå.
  Ansvaret för våra hästars hälsa ligger till stor del på hästägaren eller tränaren. Bristande kunskaper om smittskydd, olika hästars känslighet för infektion i kombination med en omfattande rörlighet bland landets hästar, ökar risken för att smitta inom hästpopulationen sprids.
   Vad oroar vi oss för då?
Våra egna hästars hälsa
Lång konvalescens
Långvarig isolering
Avbrott i träning och tävlingsverksamhet
Kastning hos dräktiga ston
Att få in allvarliga sjukdomar som vi idag inte har i Sverige
   - Rabies till exempel har vi inte i Sverige. Visste ni inte att hästar kan få rabies? I de nära Baltikumländerna finns det rabies och vi har hästar som åker dit till tränare och uppfödare, varnar Merike Ronéus.
   Hästar importeras ju också från dessa länder och andra med olika sjukdomar som vi inte har i vårt land.
   Smittvägar:
Direktkontakt
Luftburen smitta
Indirekt smitta
Vektor (fästing t.ex.)
   - Indirekt smitta kan vara att människor går från en sjuk häst till en frisk häst.
   - Kan smittspridning förhindras då?
   - Ja! Vi pratar om ökad kunskap för att förebygga, säger Merike Ronéus för att själv besvara sin fråga.
   En ökad kunskap om smittsamma sjukdomar, smittspridning och smittbegränsning bidrar till minskade konsekvenser för hästen, djurskyddet, den egna verksamheten och inte minst ekonomin.
   - När det gäller virussjukdomar är inkubationstiden rätt snabb; 2-5 dagar.
   - Virusar är inte behandlingsbara med antibiotika.
   Olika smittvägar och skillnader mellan smittämnen, framförallt virus och bakterier, samt isoleringstider för de olika smittorsakerna diskuteras.
   - Tänk på att samtransport med främmande hästar med okänd hälsostatus ökar smittrisken.
   - Hyr man en transport och ska ut och åka bör man göra rent åtminstone bommen och närmaste väggarna där hästen ska stå, för du vet ju inte vilken häst som stått där innan.
   Checklista för att förebygga:
Finns mottagningsstall, isoleringsstall
Nyanlända hästar bör isoleras i 3-4 veckor
Isolera sjuk häst så fort som möjligt
Unghästar ska hållas separat från tävlingshästar och dräktiga ston
   - Jag tycker att unghästar ska hållas för sig. De är som barn på dagis. De dras med en del infektioner och jag tycker de ska få ha dem för att bygga upp sitt eget immunförsvar. Men det är inte bra att låta dem smitta ner tävlingshästar.
   Har du tävlingshäst ska du:
Minimera kontakten med andra hästar
Ha egen utrustning
Vaccinera
   Att ha särskilda isoleringsstall för sjuka hästar är det absolut effektivaste sättet att förebygga sjukdomsutbrott. Om den först insjuknande hästen snabbt kan isoleras kan smittspridningen begränsas och isoleringskraven i många fall förkortas för övriga hästar.
   - Ha mindre enheter i stallet. Dela av långa gångar med mellanväggar, föreslår Merike Ronéus.
   Om man får en sjuk häst så gäller det att:
   - Isolera, tempa och behandla en sjuk häst så fort som möjligt. Ta ut veterinär som kan ställa rätt diagnos och ge rätt behandling.
   Var också öppen och ”skäms” inte över om Du har blivit drabbad. Ur djurskyddsaspekt ska Du också ta ditt ansvar.
   - Det händer att folk ringer och berättar att de har en häst som just haft ringorm, men det syns inte längre, och undrar om de kan åka på clinicen de har anmält sig till som de har längtat efter så mycket att få vara med på. Då svarar jag att vad skulle Du som arrangör och stallägare tycka om någon tog sin ringormshäst till Dig och utan att säga något?
   Med god kunskap, rätt rutiner, öppenhet gentemot omgivningen, god hygien, rengöring och desinfektion bidrar du istället till ett förbättrat djurskydd, minskad smittspridning samt att den egna verksamheten snabbare kommer igång.


ridsport@aftonbladet.se