Kloka ord om
HÄSTAR


”No foot – no horse”
  Engelskt ordspråk

”Det som hästen utför under tvång, det har han inte förstått och det blir heller inte vackert”
  Xenofon

”Till mästerskapet gives
blott en bana
ren som solens väg uti det blå,
att syfta uppåt och det högsta ana
men aldrig tro sig mästare ändå”
  Ehrengranath

”Hästens välbefinnande går före din bekvämlighet”
  H G Netterberg

”Man ska aldrig handskas med hästen i vredesmod. Att lära sig det och vänja sig vid det är viktigast av allt för den som umgås med hästar. Ty vreden är blid och åstadkommer ofta sådant som man sedan får ångra.”
  Xenofon

”Den sanna konsten åldras icke”
  Ehrengranath

”Den unge ryttaren uppstaplar under dressyrarbetet själv de värsta hindren för framgång. När han begynner inse detta är han långt kommen”
  Fischerström

”Där konsten slutar tar våldet vid”
  Sandström