Chris Johnston är expertveterinär i ämnet hovar.
Foto: Eva Eternell
Använd erfaren hovslagare

  Använd en erfaren hovslagare, vanliga hästskor av järn och låt verka ofta, är veterinären Chris Johnstons viktigaste budskap på föreläsningen om hovvård.
  (Känns råden igen efter Aftonbladets uppmärksammade artikelserie om barfotaverkning och hovvård?!)
   - Helheten är viktig. Man måste ha en uppfattning om hur hästen står, hur den ska arbeta samt underlaget, fortsätter Chris.
   - Hästen behöver inte vara korrekt, väldigt viktigt är att man har en uppfattning om hästens rörelsemekanik.
   Chris visar på anatomibilder om hur en hov är uppbyggd. Man kan på dessa se att det finns en väldigt tät kontakt mellan hovbenet och hovkapseln vilket gör att hoven blir mycket flexibel.
   - Hovleden har en enormt stor rörelseförmåga. Den kan röra sig runt sin egen led, vrida sig. Den tillåter efter hovben och hovkapsel en tredimensionell rörelse, berättar Chris.
   - Strålbenet är en viktig del av hästens tillpassning av underlaget. Det är strålbenet som styr djupa böjsenan. Därför är de särskilt utsatta för skador och känsliga för förändring, kallad strålbenshälta. Observera att strålbenet ingår i hovleden. Så när vi lägger bedövning i hovleden påverkar vi strålbenet.
   - Kronleden är ofta underskattad av oss veterinärer. Kronleden är väldigt begränsad men har ändå stor betydelse för anpassning av underlaget.
Hoven är full av nerver.
Foto: Eva Eternell
   All anpassning till underlaget sker i den här delen som är nedanför kotleden, med undantag av ryggen.
   - Förutom struktur har hoven även nerver. Många, små tunna receptorer i området kring strålbenet för att uppfatta underlaget, berättar Chris.
   Förr sade man att hästen behövde ett tryck på strålen vid isättning av hoven. Mätningar visar att det inte är så. Chris hade en filmsnutt som visade hur hoven för sig mera upp-ner än vidgas utåt vid itrampning.
   - Bäst ha de varit om vi kunde ha haft hästarna utan skor. Men idag är det bästa alternativet vanliga järnskor. Vi behöver det för att hovarna utsätts för slitage. Men man ska heller aldrig sätta på skor bara för att det är ”mode” med olika aluminium eller ringskor. Man ska alltid ifrågasätta.
   - Stötdämpande skor har egentligen ingen som helt betydelse. Inte med de underlag vi har idag.
   - En hovslagare ska alltid jobba utifrån verkning och så komplettera med skor.
   Vid normal verkning är intervallen olika för olika hästar.
   - Men om man väntar till 8-veckorsintervaller så blir det en vinkeländring, ändrad kotledsrörelse och ökad belastning.
   - När man verkad en häst kan man påverka på olika sätt. En duktig hovslagare kortar i tån och försöker flytta skon bakåt.

Vid normal verkning rekommenderas:
Korta verkningsintervaller
Optimeras till hästens behov
Skoning kompletterar verkning
Håll det enkelt
   De första 6-8 veckorna på fölet kan man påverka tillväxten av nedre delen av benet.
   - Använd en hovslagare väldigt tidigt på unghästen. Inom 14 veckor kan vi inte påverka brosket alls. Det är viktigt med en erfaren hovslagare, för man kan göra väldigt mycket fel tidigt!

Fölets nedre ben:
Dynamisk
Påverkbar
Tidsbegränsad
Kontrollera vid 1 månad
Följes upp minst varje månad
Problem nedre benet åtgärdas mellan 4-6 veckor
Krävs erfarenhet!
   - Se till att ni får professionell hjälp av erfaren hovslagare, annars kanske fölet hamnar på klinik två veckor istället, varnar Chris.