Foto: Jan Philipsson
Avel för prestation och hållbarhet
   - Det här med fölen är något särskilt som charmar oss, jag tror att det är det här som driver oss, menar Jan Philipsson och tittar kärleksfullt på en bild av ett av sina föl.
   Att avla för prestation och hållbarhet är för de flesta raser ett generellt avelsmål. För att kunna förverkliga det förutsätts dels att vi har goda data registrerade för de egenskaper som bäst beskriver ras, prestationer och brukbarhet, dels att egenskaperna har en ärftlighetsbakgrund.
   - Kurvor visar ständigt uppåt, det är ständigt nya framgångar inom både travsporten och ridsporten.
   Inom travsporten är tävlingsstatistiken basen för all avelsvärdering. Både på kallblodstravare och varmblodstravare. Man mäter:
Prestationsmått
Hållbarhetsmått
Avelsvärdering
   Tillsammans kallas detta för BLUP-index. Travhästar tävlas främst i åldern 3-6 år. Genom tävlingsstatistiken kan man på ett tidigt stadium få fram ett avelsurval.
   - Vi ska inte vara blyga för vad den svenska ridhästaveln presterar heller. Kurvorna i statistiken pekar starkt uppåt sedan 80-talet. Det avspeglas i den internationella tävlingsstatistiken som visar en ökning av andelen svenskfödda hästar.
   All avelsvärdering sker med hjälp av BLUP-index både på ston och hingstar.
   Ridhästarnas karriär sker oftare senare i livet än travhästarna. Ofta är hopp- och dressyrhästar som bäst i 10-15 års ålder.
   Därför har man utvecklat särskilda unghästtester och bruksprov, dels för att finna talangerna för sporten, dels för att få underlag för avelsarbetet.
   - Vi har kvalitetsbedömningar av 4-åriga hästar. Det intressanta är att de bedömningsresultaten på 4-åringarna ofta stämmer väl överens med tävlingshästens resultat senare i livet. Men oftare i hoppning än i dressyr på grund av att utbildningen där ofta spelar mer roll.
   - Man kan också visa vid hälsokontrollen på kvalitetsbedömning att de som haft böjprovsreaktioner haft större utslagningsprocent senare i livet.
   Kvalitetsbedömning av 4-åriga hästar har funnits i Sverige sedan 1973 och totalt finns det resultatet från 17.000 svenskfödda hästar med i registret.
   - Det finns inget liknande i hela världen, skryter Jan Philipsson.
   Vid kvalitetsbedömningen av 4-åriga ridhästar görs ett allsidigt test som innefattar:
Ortopediskt och medicinsk hälsoundersökning
Exteriör med gångarter för hand; mankhöjd
Gångarter och ridbarhet under egen ryttare
Hoppförmåga (löshoppn. el. hoppn. under ryttare)
   - Innan dess har vi 3-årstesterna som är ett förenklat 4-årstest.
I 3-årstesterna bedöms:
Exteriör
Gångarter vid hand och i frihet
Löshoppning
Stimulering för tidig unghästhantering
   3-årstesterna är ett tidigt unghästtest för avelsurval och som en talangjakt för tävlingsämnen.
   - Bruksprov för hingst är ett annat test och det är det mest viktigaste. Där är det ett starkt samband mellan tävlingsresultat och arvbarhet.
   Något som har påverkat aveln positivt är användandet av semination istället för naturlig betäckning.
   - Utnyttjandet av transporterad sperma gör att man kan utföra högkvalitativ avel var man än befinner sig i landet, avslutar Jan Philipsson.


ridsport@aftonbladet.se