Svensk ridponny
Milous Pandora Tootsie är särskilt avlad för svensk ridponny.
Foto: Vicky Beckman

Fakta
  Avelsföreningen Svensk Ridponny bildades 1990 för att bilda en ny inhemsk ponnyras. Målet är att få fram en ädel ponny av internationell sportkaraktär för ridsportens alla grenar.
  En svensk ridponny ska ha lika bra egenskaper och prestationsanda som en stor tävlingshäst och vara lämplig för barn och ungdomar att rida och hantera.
Porträtt på svenska ridponnyn Tindra.

   Som avelsmaterial har man tillvaratagit både inhemska och importerade korsningsponnyer. Med denna grund har man sedan fortsatt avelsarbetet med tillskott av fullblod, halvblod, godkända ridponnyer och andra ponnyhingstar med god prestation. En ridponny skall helst ha 70% fullblod i sig.

Eva Eternell Hagen