Fjordhästen Tuff med ridledaren Matilda i sadeln från Taffsnäs i Gnesta. Tuff är Taffsnäs snabbaste häst och han har fyra inteckningar i MFF:s vandringspris .
Fjordhäst

Inledning
  Först och främst vill jag göra klart för vilken kategori fjordhästen tillhör. I otaliga böcker står fjordhästen under rubriken ponnyer. Detta är felaktigt. Visserligen är fjordingen ofta en ponny med avseende på dess mankhöjd, men som typ är den en lätt kallblodshäst.

Historia
  Under folkvandringstiden vandrade göter och svear från Öster till Europa och Skandinavien. De hade med sig den tatariska, också kallad ariska, hästen vilken acklimatiserade sig i Norden och bildade en ras. Denna häst var en uthållig, förnöjsam, livlig och starkt byggd ponnyaktig liten häst som med tiden genomgick olika typförändringar i olika provinser.
  Rasen fortsatte att förändras, och olika ättlingar till den utvecklades som den norska fjordhästen, den svenska klipparen, Ölandshästen med dess varianter i södra och mellersta Sverige, Färsingehästen i Skåne, den ursprungliga Dalbo- och värmlandshästen, den norrländska fjällbyggdshästen, samt skogs- och utegångshästar.
  Dessa fakta styrks utav fjordhästens uppenbara likhet med den asiatiska urvildhästen Przewalskii. Liksom Przewalskii har fjordhästen kvar viltfärgerna, vilket den är ensam om bland tamhästraserna.
  Vikingarna red på fjordhästens förfäder. Avbildningar av hästar från vikingatiden visar tydliga tecken på fjordhästhärstamning. På Oslo rådhus finns guden Odin avbildad på sin häst Sleipner, vilken är en omisskännerlig fjording, av konstnären Dagfin Werenskiold.
  Många stormän i Västnorge kunde inte förlika sig med kungen Harald Hårfagers ökade makt, och de drog därför västerut för att bli sina egna herrar. De tog med sig sina familjer och hästar och slog sig ned på Island omkring 860-870 år e.Kr. Fjordhästens förfäder blev därmed också stamfader åt islandshästen. Islandshästen är mycket lik fjordhästen i kroppskonstruktion och benen är lika skapta.

Exteriör
  Mankhöjden ligger på endast omkring 137 till 147 cm. Detta är ett ganska missvisande mått då fjordhästen har en mycket låg manke. Av denna anledning kan en fjording med en mankhöjd på 140 cm ha lika stor kropp som en annan häst med en mankhöjd på 150 cm, men med en väl utvecklad manke.
  Färgen är det mest kännetecknande för rasen. Alla fjordingar är blacka, allt från den mörkaste till den ljusaste, vilka i ordningsföljd blir: Mörkbrunblack (förkortas Mbrbl), brunblack (Brbl), ljusbrunblack (Ljbrbl), rödblack (Rödbl), musblack (Mbl) samt vitblack (Vitbl). Vanligast är ljusbrunblack. Vidare skall fjordingen ha ståndman (det är en styggelse med en fjording med lång man), ål och zebratecken på benen. Vita tecken är inte önskvärda och hingstar som ger avkommor med för stora tecken bör tas ur aveln.
  Huvudet är litet med rak profil eller ibland aningen konkav, huvudets form är antingen fyrkantigt eller kilformat, bred platt panna, utmejslade runda ganascher, små fint skurna öron, pigga vänliga ögon, tjock pannlugg och trubbig mule.
  Halsen är bred och skall ha god resning, den är kraftig och ganska kort. Ståndmanen skall helst vara utformad som ett spinnrockshjul.
  Manken är låg och rund. Ryggen är något konkav, den skall vara medellång, väl muskelsatt och ha stark övergång till länden. Korset är muskulöst, avrundat och av medellängd, svansen är väl ansatt. Bröstkorgen är bred och djup och ganska platt. Bålen och flanken skall vara väl slutna och ha gott djup i ljumsken.
  Benen är förhållandevis smäckra, de skall vara torra och ha välmarkerado ledgångar, långa underarmar, tunna skenben, välmarkerade senor, små, starka hovar av god kvalitet, sparsamt med hovskägg.
  Fjordhästen är ovanligt säker på foten och kan ta sig fram i vilken terräng sorn helst! Bra skritt och vägvinnande trav.

Uppfödningsländer
  Fjordhästen kommer visserligen fran Norge, men den föds upp i hela Skandinavien med undantag av Island. Den föds också upp i Tyskland, Holland och har exporterats till andra länder längre bort belägna som exempelvis USA.

Användningsområden
  Fjordhästen är en mycket användbar häst. Den används till precis allt: i skogsbruket, jordbruket, som körhäst, ridskolehäst, handikappridhäst, till dressyr, hoppning, travtävlingar, galopptävlingar och jaktritter.


  Fjordhästarna nu fått ett eget fjordhästforum.
   Adressen dit är: www.fjordhäst.se

Eva Eternell Hagen