Kan köpet gå åter vid fel på hästen?
Jag köpte en häst i somras. Den ägdes av en tjej och hennes mamma. Hästen var utannonserad i tidningen som ridhäst och priset var 25.000 kronor. Sedan jag provridit hästen några gånger innan köpet kändes det jättebra. Jag hade länge längtat efter en egen ridhäst att ha på fritiden. Betalningen gjordes upp och hästen transporterades till min egen stallplats. Efter några dagar tappade hästen ena framskon. Vi tillkallade hovslagare som skodde om hästen. Skorna föll av på nytt och vi var tvungna att sko om den igen. När skorna ramlade av ännu en gång tillkallade vi en veterinär som gjorde en grundlig undersökning av hästen. Veterinären kom till slutsatsen att hästen för minst ett år sedan haft fång som blivit kronisk och att den därför i framtiden inte skulle kunna användas varken som ridhäst eller till något arbete. Kan jag lämna tillbaka hästen och kräva att få igen mina pengar?
Anna Persson

Svar: Köpet kommer att bedömas enligt köplagen och fel föreligger i köpet om hästen i kvalitativt hänseende avviker från vad du har rätt att kräva. Vad köparen har rätt att kräva bestäms i första hand utifrån vad parterna har avtalat i köpeavtalet. Framgår detta inte av avtalet, skall hästen i vart fall vara ägnad för det ändamål hästar av samma slag i allmänhet används.
   Har man köpt en ridhäst skall det självklart gå att rida på den. I detta fall har din häst utbjudits som just ridhäst och i den mån den inte duger till detta, föreligger ett köprättsligt fel hos hästen. Hästen hade enligt veterinären haft fång som blivit kroniskt redan före köpet och därför ansvarar säljaren för felet enligt köplagens bestämmelser. Felet får också anses vara väsentligt för dig varför du torde ha en rätt att häva köpet. Hävning innebär att köpet skall gå åter, dvs du skall lämna tillbaka hästen och säljaren köpesumman du erlagt. Du har också en möjlighet enligt köplagen att kräva ersättning för den skada du lider med anledning av att hästen är felaktig.
   Ett gott råd till dig framöver och alla andra som är i färd att köpa en häst är att alltid låta besiktiga hästen innan köpet. Detta för att i möjligaste mån undanröja risken för att hästen kan vara behäftad med någon typ av fel.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: ah@ub-law.se