Lagar vid hästköp
Jag har hittat en häst som står uppställd i ett stall i Enköping. Jag och min dotter har funderat på att köpa den. Jag undrar vilken köprättslig lagstiftning som är tillämplig på hästköpet.
Allan Östberg
Järfälla

Svar: Köplagen från 1991 är tillämplig på hästköp mellan näringsidkare i deras rörelse eller mellan privatpersoner eller köp av näringsidkare från privatperson.
   Om emellertid näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet säljer häst till privatperson (konsument) i huvudsak för privatpersonens enskilda användning, är konsumentköplagen tillämplig på köpet. Sistnämnda lag är till fördel för köparen betydligt strängare än köplagens regler mot säljaren.
 
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: ah@ub-law.se