Hyra av häst
Hej! Jag skall hyra en travhäst ett antal år framöver. Kan du ge mig några råd och tips på och vad jag bör tänka på och se upp med?
Vänliga hälsningar
   Fredrik

Svar: I dag är det vanligt att man disponerar häst utan att vara ägare av densamma. Detta sker normalt genom lån och hyra eller genom att man är fodervärd.
   Som i alla avtalsförhållanden är det alltid viktigt att grundligt reglera vad som skall gälla mellan parterna. Jag rekommenderar därför alltid parterna att upprätta avtal i skriftform. Visserligen är muntliga avtal giltiga men vid tvist är det ofta delade meningar om vad som är avtalat.
   Förutom de grundläggande uppgifterna som vem som är hästägare och hyrestagare och precisering av hästen, bör hyrestiden anges samt vilket hyresbelopp som skall betalas och när så skall ske. Avtalet bör också hänvisa till veterinärbesiktning och reglera när den skall genomföras. Just för att undvika tvister om fel eller brist på hästen är det av vikt att genomföra en veterinärbesiktning såväl innan hästen lämnas ut och vid återlämnandet. Uppsägningstid bör också anges. Jag brukar även rekommendera att hästägaren bifogar instruktioner och skötselråd och att hänvisa till dessa som bilaga till avtalet.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: ah@ub-law.se