HÄSTFRÅGOR
Vad bör stå i kontraktet?
Hejsan!
   Jag skall ha hand om en häst på foder i sommar. Vad skall jag tänka på i samband med avtalet med hästens ägare.
Från Maria
Svar: Jag avser inte att ge en uttömmande beskrivning av vad som bör ingå i ett fodervärdsavtal, men väl peka på ett antal faktorer som man bör ha i minnet.
   Det är viktigt i alla avtalsförhållanden att parterna grundligt preciserar vad som skall gälla mellan dem. Avtalet bör upprättas skriftligen. Visserligen är muntliga avtal lika bindande som skriftliga, men ett skriftligt avtal kan i många fall eliminera risken för uppkomsten av delade meningar om vad som utgör avtalets innehåll.
   Grundläggande uppgifter i fodervärdsavtalet är precisering av parterna - dvs hästens ägare samt fodervärden med angivande av personnummer (eller i förekommande fall organisationsnummer) och adress - samt en detaljerad beskrivning av hästen. Vidare bör avtalet fastställa under vilken tidsperiod avtalet skall gälla, eventuella uppsägningstider, vilket vederlag som skall utgå och när betalning skall erläggas. Jag brukar även rekommendera att eventuella skötselråd och andra instruktioner avseende hästen tas med i avtalet. Eftersom det i regel är förenat med stora kostnader i de fall hästen skadar sig, är ett annat viktigt moment i avtalet regleringen av eventuella begränsningar av ett eventuellt skadeståndsansvar samt vem som skall svara för att hästen är försäkrad under avtalsperioden. Försäkringen i sig bör omfatta såväl veterinärkostnader som hästens liv. I avtalet är det också klokt att reglera vem av parterna som skall stå för den enligt försäkringsvillkoren utfallande självrisken. Eftersom det ofta kan bli komplicerat att upprätta ett avtal bör man ha som regel ta hjälp av en advokat eller annan erfaren jurist i samband med avtalsskrivningen.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se