HÄSTFRÅGOR
Vem står för besiktningskostnaden?
  Jag skall sälja min häst och undrar nu vem som skall stå för kostnaden för veterinärbesiktningen. När jag köpte honom var det jag som stod för besiktningskostnaden.
Caroline Tullgren
Svar: Det finns ingen särskild lag som reglerar hur köpare och säljare inbördes skall fördela kostnaden för vidtagen veterinärbesiktning vid överlåtelse av häst. Det står emellertid parterna fritt att avtalsvis komma överens om vem som skall stå för kostnaden. I den mån köpare och säljare inte uppnår något avtal avseende fördelningen åligger det enligt kontraktsrättsliga principer beställaren av veterinärbesiktning att svara för kostnaden.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se