HÄSTFRÅGOR
Rådighetsfel och faktiska fel
Hej advokaten,
  En köpare av min före detta häst har vänt sig till mig och påpekat att hästen var behäftad med såväl rådighetsfel som faktiska fel. Vad är det för typ av fel som åsyftas och vad är skillnaden mellan dom?
Vänliga hälsningar
Lars Johansson
Åre
Svar: Ett rådighetsfel innebär att köparen inte kan utnyttja hästen på det sätt han avsett på grund av föreskrift i lag eller beslut av myndighet eller liknande. Exempelvis kan en häst som särskilt har anskaffats för att användas i tävlingssammanhang enligt gällande tävlingsregler vara för gammal för att få delta i tävling. Faktiska fel å sin sida avser främst sådana avvikelser från vad säljaren utfäst i fråga om hästens beskaffenhet eller från vad som kan anses följa av allmän standard. Rådighetsfelen avser sålunda inte egenskaper hos hästen utan istället hur den får användas i anledning av olika slags förbud av myndigheter mm.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se