HÄSTFRÅGOR 1999-08-10
Busiga killar skrämmer hästarna
Hej!
  Jag rider i ett stall där det finns fyra hästar uppställda. När jag och en kompis rider förekommer det ofta att några äldre killar smyger upp bakom oss och börjar ropa och skrika. Det har hänt flera gånger att våra hästar blivit skrämda. Nyligen skenade min häst och blev skadad. Den fick därefter stå i tolv veckors boxvila. Som tur är har ingen av oss hästägare än så länge blivit skadad. Vilket ansvar har killarna om de orsakar hästen eller den ridande skada?
Vänligen
Maria
Svar: Ansvarsfrågor som kan uppkomma vid skada som vållas utanför ett avtalsförhållande regleras i huvudsak av skadeståndslagen. Om skada orsakas genom uppsåt eller vårdslöshet kan den vållande bli skadeståndsskyldig. Med uppsåt menas avsikt. Vad som utgör vårdslshet får avgöras från fall till fall vilket normalt sker genom en vårdslöshetsbedömning. Vid en sådan bedömning brukar man ta hänsyn till risken för skada, den sannolika skadans storlek samt möjligheterna att förekomma skada. Riskbedömningen skall därvid inte inriktas endast på den skada som faktiskt inträffat utan istället avse risker för skador av samma slag. Genom att skrämma häst som är föremål för ridning föreligger uppenbar risk för skada. En eventuell skada kan bli stor och är enkel att undvika för vållaren. Härvidlag finns goda grunder att rikta anspråk mot de skadevållande.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se