HÄSTFRÅGOR 1999-08-10
Köparen kan inte betala i tid
Hej Andreas!
  Jag har sålt min häst och köpekontrakt har upprättats. I kontraktet har vi intagit en bestämmelse som innebär att köparen skall erlägga betalning genom handpenning vid avtalstillfället och resterande belopp två och en halv månad därefter. När vi skulle underteckna avtalet säger köparen att han just nu inte kan betala hela handpenningen utan vill skjuta på betalningen. Vad skall jag göra? .
Åse
Svar: Du bör vara försiktig med att sälja hästen till någon som du misstänker inte kan betala för sig. Normalt skall betalning och överlåtelse av hästen ske samtidigt. I den mån köparen vill dela upp betalningen bör du begära säkerhet i form av tex pant i viss egendom som köparen äger eller borgensåtagande för köparens betalningsförpliktelse enligt köpeavtalet. Vidare bör du förbehålla dig äganderätten till hästen till dess den blivit fullt betald. Äganderättsförbehåll innebär att du kan ta tillbaka hästen om inte köparen fullgör sin betalningsförpliktelse. För att ett äganderättsförbehåll skall vara giltigt måste det emellertid avtalas innan hästen överlämnas till köparen.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se