Sålde hästen utan min vetskap
Bäste Andreas.
   Jag har läser regelbundet frågor och svar som inkommer till din spalt på Aftonbladet. Jag hoppas du har svar på min fråga. Jag har sedan en tid tillbaka hyrt en häst som jag är mycket fäst vid. Den står uppställd i mitt stall och jag har tecknat ett hyresavtal med hästägaren som gäller i två år. En dag kom en person till stallet och sa att han skulle hämta ”sin” häst. Han uppgav att han köpt hästen av hästägaren. Jag blev helt chockad och förklarade att jag hade ett hyreskontrakt på hästen och även om han hade köpt hästen så anser jag att han inte kan bryta hyreskontraktet. Vad är det som gäller i denna situation? Kan han verkligen ta med sig hästen?
Eva-Lena från Norrköping
Svar: Enligt en hävdvunnen uppfattning inom svensk rätt gäller att ”köp bryter legostämma”. Principen gäller vid överlåtelse av lös egendom, exempelvis hästar. Om en person hyr ut en häst till annan och säljer den senare till en tredje person utan förbehåll för hyresmannens rätt, så kan inte sistnämnde åberopa hyresrätten mot köparen. Detta anses gälla även om hyresmannen fått hästen i sin besittning och köparen kände till hyresavtalet. Köparen är därvid obunden av hyresavtalet och erhåller genom köpet en oinskränkt rätt till hästen. Han kan därvid kräva att hyresmannen lämnar ut hästen till honom utan ersättning. Hyresmannens skydd mot sådana överlåtelser består i hans rätt att kräva skadestånd av uthyraren. I normala fall är detta tillräckligt för att en uthyrare skall vara motiverad att göra ett förbehåll för hyresrättens bestånd vid en överlåtelse.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se