Säljaren försattes i konkurs innan jag fick hästen
Hej advokaten,
Under februari i år var jag i ett stall och tittade på en häst som annonserades ut för försäljning. Vi kom överens om att jag skulle köpa hästen och avtal skrevs. Jag betalade även det pris vi kom överens om. Mitt problem var att jag ännu inte hade ordnat egen stallplats. Vi kom därför överens om att hästen skulle stå kvar hos säljaren tills vidare. Nyligen tecknade jag äntligen ett kontrakt med en fodervärd på min hemort så att jag kunde ta hem hästen till mig. När jag skulle hämta hästen hos säljaren fick jag besked om att säljaren hade försatts i konkurs och att jag därför inte fick hämta min egen häst som jag köpt och betalat. Vad gäller?
Från ledsen hästköpare
Svar: Det är utomordentligt viktigt att en köpare genast omhändertar den köpta egendom. Blir säljaren försatt i konkurs innan en köparen får egendomen - i detta fallet hästen - i sin besittning anses egendomen ingå i säljarens egendom i samband med konkursen. Detta gäller även om parterna ingått giltigt köpeavtal och köparen redan betalat för hästen. Skyddet för köparen uppkommer sålunda först i och med besittningsövergången och följer av den s.k. traditionsprincipen. Som skäl för denna princip brukar i svensk rätt framhållas att en gäldenär som blir utsatt för konkurs inte skall kunna freda sin egendom för borgenärerna genom falska påståenden att han redan tidigare överlåtit egendomen och därvid kunna åberopa skenavtal eller likande som kan vara svåra att motbevisa.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se