HÄSTFRÅGOR 1999-02-26

Panta hästen
Jag skall låna pengar av en vän. Som säkerhet vill han ha pant i min travhäst. Hur går vi tillväga för att genomföra en regelrätt pantsättning av hästen?
Hälsningar Torgny
Svar: Panträtt utgör säkerhetsrätt för viss förpliktelse. Vanligtvis avser panträtten att trygga betalning av ett lån av pengar. Skulle den som lånat pengar inte betala kan panthavaren sälja panten och på så sätt få sin fordran täckt. Panträtt i lös egendom, exempelvis hästar, uppkommer genom pantavtalet. Vidare gäller som huvudregel att den pantsatta egendomen skall överlämnas till panthavaren för att panträtten skall bli gällande. Detta kallas ”tradition”. Hästar, och då särskilt trav- och galopphästar, kan emellertid ofta befinna sig hos en tränare eller vara uppställda hos en fodervärd. Skulle egendomen finnas hos annan än avtalsparterna kan traditionen ersättas med en underrättelse, sk denuntiation, till den som innehar egendomen om att pantsättning av hästen har skett.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se