HÄSTFRÅGOR 1999-01-12
Häst skadar golfbana
Hej!
   I närheten av stallet rider jag ofta över en golfbana. Jag rider självklart på gångstigarna. Vilket ansvar har jag som hästägare om skada uppkommer på golfbanan genom att hästen blir skrämd, kastar av mig och springer ut över greenerna?
Häst och golfälskare Nils
Svar: När det gäller ansvarsfrågorna avseende skada orsakad av häst under användning och utanför ett avtalsförhållande, regleras dessa i huvudsak i skadeståndslagen från 1972. Det krävs antingen att skadan uppstår genom uppsåt eller vårdslöshet för att ett skadeståndsansvar skall bli aktuellt. Med uppsåt menas avsikt. Vad som är att hänföra till vårdslöshet får bedömas från fall till fall. Bryter hästägaren tex mot gällande trafikregler eller annan föreskrift som reglerar ridningen, kan en skada som uppkommer i sådant samband anses ha orsakats genom vårdslöshet. Föreligger exempelvis lokala föreskrifter som förbjuder ridning över golfbanans område kan skada som uppkommer genom ett åsidosättande av dessa bestämmelser komma att bedömas som vårdslöshet.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se