HÄSTFRÅGOR 1999-01-12
Att tänka på vid hästköpet
Jag har för avsikt att köpa ett sto till våren. Vilka är de vanligaste felen vid hästköp? Vad bör jag tänka på vid köpet?
Anna-Lena Svensson
Svar: De fel som är vanligast i samband med köp av häst är i regel hälta som kotleds- samt knäledsinflammation liksom strålbenshälta, luftvägsproblem, lynnesfel, olater och tandproblem. För att undvika att hästen är behäftat med fel av olika slag bör man tillse att den genomgår noggrann besiktning innan köpet. Köparen bör därvid besiktiga hästen med hjälp av veterinär. Jag brukar rekommendera köparen att även ta reda på om hästen sedan tidigare har behandlats av veterinär. Om så är fallet bör köparen kräva hos säljaren att få rätt att kontakta aktuell veterinär.
  Det är också av vikt att parterna upprättar avtalet i skriftform. Visserligen är muntliga avtal lika bindande som skriftliga, men ett skriftligt avtal kan i många fall undvika tvister om vad som egentligen har avtalats. De villkor som skall gälla för köpet skall då självklart finnas med i avtalet. Har säljaren t ex garanterat att hästen inte är behäftat med fel bör köparen tillse att detta skrivs in i avtalet. På samma sätt har en säljare som exempelvis friskrivit sig från felansvar att ombesörja att bestämmelser härom tas med i köpeavtalet. Det kan ofta bli komplicerat att upprätta ett köpeavtal. Som regel är det alltid bra att ta hjälp av en advokat eller annan erfaren jurist i samband med köpet.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se