HÄSTFRÅGOR 1999-01-12
Vem är veterinär?
Hej Andreas.
  Jag brukar regelbundet använda mig av veterinärer till mina hästar. Jag har emellertid funderat på vem som egentligen har rätt att kalla sig veterinär. Jag är tacksam om du kunde ge mig ett svar.
Vänliga hälsningar Lasse G
Svar: För att få arbete som veterinär fordras att man innehar en veterinärslegitimation. Sådan legitimation utfärdas av Jordbrukverket. För legitimation krävs att man tagit veterinärexamen i Sverige. Legitimation kan också utfärdas till den som tagit veterinärexamen utomlands om denne har genomgått viss föreskriven efterutbildning här i Sverige. Villkoren för legitimation samt för att få utföra veterinärt arbete regleras i lagen från 1994 om behörighet att utöva veterinäryrket. Veterinär är en skyddat titel. Den som obehörigen betecknar sig som veterinär i samband med sin yrkesutövning kan ådra sig ett straffrättsligt ansvar.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se