HÄSTFRÅGOR 1998-11-30
Skrämd av bärplockare
Hej Andreas! För ett tag sedan råkade jag och en kompis ut för en ridolycka p.g.a att två bärplockare helt plötsligt sprang ut på skogsstigen och skrek till oss. Hästarna fick panik och vi ramlade av. Både jag och min kompis fick allvarliga skador som kostade en ganska stor summa. Även hästarna skadade sig och veterinärkostnaden uppgick till flera tusen kronor. Jag undrar om vi kan kräva skadestånd av de personer som orsakade olyckan.
Hälsningar från antibärplockare
Svar: Frågan är inte alldeles lätt att besvara. De ansvarsfrågor som uppkommer vid skada orsakad utanför ett avtalsförhållande regleras i huvudsak av skadeståndslagen. Uppstår skadan genom uppsåt eller vårdslöshet kan ett skadeståndsansvar bli aktuellt. Med uppsåt menas avsikt. Vad som är att hänföra till vårdslöshet får bedömas från fall till fall.
   Har bärplockaren haft för avsikt att skrämma torde personen i fråga också bli ansvarig för skada som därigenom uppkommer för den ridande. Bärplockaren kan emellertid ha börjat skrika av ren rädsla för hästen. Man får hålla i minnet att en ridande har att visa hänsyn i terrängen eftersom många människor kan bli skrämda av hästar. Har inte normal aktsamhet iakttagits av den ridande och "bärplockaren" skriker just för att den blivit skrämd, är det svårt att hävda att bärplockaren varit vållande till skadan. Vållandet torde under sådana förhållande snarare ligga hos den som rider hästen. Det kan också ha förekommit vållande hos såväl bärplockaren som den ridande. Därvid kan en jämkning av ett eventuellt skadestånd bli aktuellt pga medvållande.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: ah@ub-law.se